Pelkosten sukuseuran rekisteriselosteet

 

Jäsenrekisteri

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä                   23.4.2015

1 a Rekisterinpitäjä

Nimi                                    Pelkosten sukuseura ry

Osoite                                Vilhelmiinankatu 12, 05800 Hyvinkää

Muut yhteystiedot            Puh. 050 555 0694, sähköposti h-i.pelkonen@pp.inet.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi                                    Hannu Pelkonen, seuran puheenjohtaja

Osoite                                Vilhelmiinankatu 12, 05800 Hyvinkää

Muut yhteystiedot            Puh. 050 555 0694, sähköposti h-i.pelkonen@pp.inet.fi

3 Rekisterin nimi

Pelkosten sukuseuran jäsenrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ylläpitää ja hoitaa sukuseuran jäsenyyteen liittyviä asioita.

5 Rekisterin tietosisältö

Jäsenien nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä tiedot jäsenmaksun suorittamisesta.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan suoraan henkilöiltä itseltään.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi tarvittaessa viranomaisille heidän pyynnöstään lakiin perustuen.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Henkilötiedot on tallennettu tiedostona seuran puheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan tietokoneille. Tietokoneet on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla sekä virustorjunta- ja palomuurisovelluksilla. Jäsenrekisteriin tallennettuja tietoja ei ole lailla säädetty salassa pidettäviksi

 

 

Sukututkimusrekisteri

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä                   23.4.2015

1a Rekisterinpitäjä

Nimi                                    Pelkosten sukuseura ry

Osoite                                Vilhelmiinankatu 12, 05800 Hyvinkää

Muut yhteystiedot            Puh. 050 555 0694, sähköposti h-i.pelkonen@pp.inet.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi                                    Hannu Pelkonen, seuran puheenjohtaja

Osoite                                Vilhelmiinankatu 12, 05800 Hyvinkää

Muut yhteystiedot            Puh. 050 555 0694, sähköposti h-i.pelkonen@pp.inet.fi

3 Rekisterin nimi

Pelkosten sukuseuran sukututkimusrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyntarkoitus

Pelkosten suvun sukukirjan laatiminen.

5 Rekisterintietosisältö

Sukuun kuuluvien henkilöiden ja heidän puolisoidensa ja jälkeläistensä nimet, syntymäajat ja -paikat, ammatit, oppiarvot, yhteystiedot sekä kuolinajat ja -paikat.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan sekä sukuun kuuluvilta henkilöiltä itseltään ja heidän jälkeläisiltään että kirkonkirjoista. Perusteena henkilötietolain 18. §.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi tarvittaessa viranomaisille heidän pyynnöstään lakiin perustuen.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Hallituksen jäsenet säilyttävät sukukirjaan tulevat paperiset sukutaululuonnokset kodeissaan turvallisessa paikassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Henkilötiedot on tallennettu tiedostona seuran puheenjohtajan, sihteerin ja rekisteriä ylläpitävän hallituksen jäsenen tietokoneille. Tiedosto on suojattu salasanalla. Tietokoneet on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla sekä virustorjunta- ja palomuurisovelluksilla. Rekisteriin tallennettuja tietoja ei ole lailla säädetty salassa pidettäviksi.