V I R T E L Ä N    V I E S T I

 

                 Pelkosten sukuseuran kuulumisia n:o 10/ 3.11.2004

 

   

                      Hyvät sukuseuramme jäsenet ja ystävät!

 

Pian alkaa adventti- ja jouluaika. Hallitus toivottaa jokaiselle voimia valmisteluihin, mutta myös rauhallista mieltä tuleviin juhla-aikoihin! Sekä takana että edessä on tärkeitä asioita, joista seuraavassa luettelemme muutamia:

 

 1. Hallituksen kokouksia olemme pitäneet viimeksi lähettämämme (30.1.2004) Virtelän Viestin jälkeen kaksi: 4.3.2004 ja 26.8.2004. Jälkimmäisessä päätimme (9 §) mm, että hallituksen  jäsenet/varajäsenet ilmoittavat puheenjohtajalle tai sihteerille, mikäli eivät voi osallistua kokoukseen. Näin saamme aina päätösvaltaisen kokouksen. Toiseksi päätimme jakaa hallituksen jäsenten tehtäviä. Sääntöjen mukaan hallituksen tulee kerätä ja arkistoida sukua koskevaa tietoa, julkaista sitä yms. Jyrki Rauhala lupautui tallentamaan mahdolliset valokuvat myöhempää käyttöä varten. Olisimme kiitollisia jos voisitte lainata omista valokuva- ym.arkistoista  asiaan liittyviä kuvia ja asiapapereita. Ne voi toimittaa puheenjohtajalle tai sihteerille.

 

                     2. Tileihin, niiden tarkastukseen ja vuosikertomuksiin liittyviä asioita käsiteltiin kokouksissa 6.3.2003 (5 §), 16.10.2003 (10 §), 4.3.2004 (5 §) ja 26.8.2004 (5 §).

 

                      3. Laatokan kierros jouduttiin peruuttamaan 26.8.2004 (6 §), koska matkatoimisto (Karjalan Matkatuotanto, joka voitti käydyn tarjouskilpailun) lopetti toimintansa (meni konkurssiin?). Uutta matkaa ei enää kesäksi 2004 ehditty järjestää myöhäisen ajankohdan vuoksi.

 

                      4. Sukuseuran vuosikokous ja tapaaminen pidetään Padasjoen seurakunnan leirikeskuksessa lauantaina 20.8.2005. Paikka sijaitsee Särsjärven rannalla Padasjoella Lahti-Jämsän tieltä (n:o 24) Hämeenlinnan suuntaan n. 3,5 km (tiellä n:o 53 on viitta).

Leirikeskuksessa halukkaat voivat osallistua vuosikokoukseen, saunoa, uida, pelata palloa, osallistua eri maksusta Päijänteen risteilyyn, yöpyä leirikeskuksessa (la-su) jne. Tarkka ohjelma, ajo-ohje (kartta), hinnat ym. ilmoitetaan myöhemmin.

Sääntöjemme mukaan (kohta 9) vuosikokouksessa käsitellään mm. tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot, vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksu, valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet ja varajäsenet, valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä, käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat (nyt ainakin keskustelu ja esitykset viirin suunnittelusta).

”Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukuseuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen kirjallisesti ilmoitettava seuran puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenelle viimeistään huhtikuussa niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Muita aloitteita ja ehdotuksia seuran jäsenet voivat tehdä kirjallisesti puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenelle milloin tahansa.”

 

                     

 

 

5. Sukuseuran viirin/lipun suunnittelu

Sukuseuramme on pohtinut vuodesta 2001 alkaen mahdollisuutta sukuviirin suunnitteluun ja hankintaan, ja esim. viime vuosikokouksen väki 10.8.2002 suhtautui myönteisesti asiaan – hallitus on tietysti neuvotellut asiasta useita kertoja.

On todettu, että aikaa mahdolliseen hankkeen toteuttamiseen tulee varata riittävästi, ja toisaalta, mahdollisimman monella sukuseuran jäsenellä tulee olla mahdollisuus osallistua hankkeeseen. Siksi hallitus kaavaili viime kokouksessaan 26.8.2004 ”kolmivaiheista etenemistä”: 1) Järjestetään kilpailu jäsenille 31.1.2005 mennessä ja palkitaan parhaat ehdotukset hallituksen sopivaksi katsomalla tavalla. Nyt siis lähettämään hyviä vihjeitä tai luonnoksia sihteerille tai puheenjohtajalle! Halukkaat voivat pyytää heiltä myös suosituksia tai periaatteita suunnittelua varten. (Vuosikokouksessa 10.8.2002 viirin aiheiksi esitettiin mm. leipä ja vesi (Leiplahti oli Räisälän kodin lähin järvi), pelkoon liittyviä vertauskuvia (Pelkonen) jne.)  2) Toukokuun alussa 2005 hallitus lähettää jäsenille kutsun vuosikokoukseen, jossa voi vielä tehdä ehdotuksia viirin aiheiksi ja jossa vuosikokouksen osanottajat käyvät keskustelun asiasta. 3) Hallitus yrittää saamiensa evästysten pohjalta jatkaa suunnittelua ja hankintaa.

 

                      6. Jäsenmaksut ja äänioikeus

Viime vuosikokouksessa 10.8.2002 hyväksyttiin jäsenmaksuksi 10 euroa sekä päätettiin jättää liittymismaksu perimättä. Jos ette ole tämän vuoden jäsenmaksua vielä maksaneet, hoitakaa asia mahdollisimman pian, sillä sääntöjemme mukaan ”sukuseuran kokouksessa on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä sekä kunnia- ja ainaisjäsenellä äänioikeus”(kohta 8). Sukuseuran pankkitilin numero on Nordea 129950-198793.

 

 

Hallitus toivottaa rauhallista juhla-aikaa ja turvallista tulevaa vuotta kaikille jäsenille ja ystäville! Intoa myös osallistua vuosikokoukseen ja ideoita viirisuunnitteluun!

 

Pelkosten sukuseura ry:n hallitus

 

                      Hannu Pelkonen                                                              Mirja Fasta

                      Puheenjohtaja                                            sihteeri-rahastonhoitaja

 

                      Hallituksen jäsenten osoitteita:

                      Hannu Pelkonen                                         h-i.pelkonen@pp.inet.fi

                      Vilhelmiinankatu 12  05800 Hyvinkää  puh 019-417039,  050-5550694

                      Mirja Fasta                                                mirja.fasta@pp.inet.fi

                      Krogiuksentie 13 as 3  00340 Helsinki   puh 09-480695, 040-7507595

                      Arto Pelkonen                                           arto.pelkonen@malk.fi

                      Jyrki Rauhala                       jrauhala@hotmail.com