V I R T E L Ä N   V I E S T I

                                            Pelkosten sukuseuran kuulumisia n:o 11/2.5.2005

 

 

 

 

 

KUTSU PELKOSTEN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUKSEEN JA SUVUN JÄSENTEN TAPAAMISEEN  PADASJOEN SRK:N LEIRIKESKUKSEEN  20.8.2005 KLO 12

 

 

Paikka sijaitsee Särsjärven rannalla Padasjoella Lahti-Jämsän tieltä (n:o 24) ja Taulun risteyksestä Hämeenlinnan suuntaan n. 3,5 km, tiellä n:o 53 on viitta leirikeskukseen ja talon numero 357. Leirikeskuksen kuva ja tietoja löytyy kotisivulta (www.evl.fi/srk/padasjoki/).

 

Osanottomaksu: 11 €, alle 12-v. lapsilta 6,5 €, sisältää lounaan ja kahvin

Ilmoittautumiset heti tai viimeistään 2.8.2005 mennessä mielellään sähköpostilla (heikki.pelkonen@evl.fi) tai puhelimella 040-5050282.

 

OHJELMA

Klo 11.00 Ilmoittautuminen ja osanottomaksuja

       12.00 Tervetulosanat, Heikki Pelkonen

 

Vuosikokouksen ns. viralliset asiat (sääntöjen 9. kohdan mukaan)

1.      Kokouksen avaus, Hannu Pelkonen

2.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.      Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.      Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset (liite) ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta

6.      Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

7.      Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio (liite) sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle (hallitus 7.2.2005/8 §: 10 €, ei liittymismaksua)

8.      Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle (erovuorossa Hannu Pelkonen, Mirja Fasta ja Arto Pelkonen, heidän varajäsenensä samassa järjestyksessä Heikki Pelkonen, Marja Puttonen ja Outi Pelkonen. Vuonna 2008 ovat erovuorossa Veikko Jp Pelkonen, Erkki Jp Pelkonen ja Jyrki Rauhala ja heidän varajäsenensä Pentti Pelkonen, Raimo Pelkonen ja Lauri Hämäläinen).

9.      Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi toimikaudeksi (Varsinaisia tilintarkastajia olleet Alpo Ronkainen ja Valtteri Pelkonen sekä varalla Martti Pelkonen ja Kirsi Ronkainen).

10.  Muut kokouskutsussa mainitut asiat

10.1.  Sukuseuran viirin/lipun suunnittelu

(Sukuseuramme on pohtinut vuodesta 2001 alkaen sukuseuran viirin/lipun suunnittelua ja hankintaa. Vuosikokous 10.8.2002 otti myönteistä kantaa asiaan, hallitus on neuvotellut useita kertoja. On todettu, että aikaa tulee varata riittävästi ja että mahdollisimman monella seuran jäsenellä tulee olla mahdollisuus osallistua hankkeeseen. On kaavailtu ”kolmivaiheista etenemistä”:

1)      Vihjeet tai luonnokset yksityisiltä, viimeistään vuosikokoukseen 20.8.2005.

2)      Vuosikokouksen keskustelu ja mahdolliset esitykset.

3)      Hallitus jatkaa saamiensa evästysten pohjalta suunnittelua ja mahd. hankintaa.

10.2.  Retken/tapahtuman suunnittelu (kuuluu jo sääntöjemme mukaan ohjelmaan)

Yritetäänkö uudestaan ”Laatokan kierrosta” tms? Onko paikkaa ja aikaa seuraavalle vuosikokoukselle?

10.3.  Sukutiedon, haastattelujen, kuvien yms. kerääminen ja tallentaminen (ottakaa mukaan arkistoistanne löytyvää materiaalia)

10.4.  Sukutietojen esittelyä (Irja Pelkonen on siirtänyt sukuseuran tietoja tietokoneelle ja voi esitellä niitä)

10.5.  Muut asiat (joita voidaan lähettää hallitukselle valmisteltavaksi tai päätettäväksi).

10.6.  Kokouksen päätös

                     

Risteily Päijänteellä (1-1,5 tuntia), Sukuseura maksaa. 50 ensimmäistä pääsee mukaan! Maininta vuosikokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

 

Sauna, ilta- ja aamupala sekä yöpyminen, maksavat yhteensä 5 € omin lakanoin, talon lakanoista vuokra 3 €.

 

Leirikeskuksessa voi pelata, uida, saunoa, keskustella, tutustua Sukuseuran tietoihin ja oman perheen historiaan jne.

 

Henkilötietojen tarkistamista hallitus pyytää toukokuun loppuun mennessä, jotta Irja Pelkonen saa tiedot mahdollisimman hyvin ajan tasalle (ilmoitathan perheessäsi tapahtuneet muutokset, syntymät, kuolemat, vihityt yms).

 

Jäsenmaksut 2005 . On tämän vuoden jäsenmaksujen hoitamisen aika.   

Siis 10€/henkilö.  Pelkosten sukuseura ry:n pankkitili Nordea 129950-198793.

 

Hallitus toivoo hyvää kesää ja runsasta osanottoa vuosikokoukseen. Nähdään Padasjoella.

 

Pelkosten sukuseura ry:n hallitus

                      Hannu Pelkonen                                         Mirja Fasta

                      Puheenjohtaja                                             sihteeri-rahastonhoitaja

 

                      Hallituksen jäsenten osoitteita

                      Hannu Pelkonen                                         h-i.pelkonen@pp.inet.fi

                      Vilhelmiinankatu12  05800 Hyvinkää     puh 019-417039,  050-5550694

                      Mirja Fasta                                                mirja.fasta@pp.inet.fi

                      Krogiuksentie 13 as 3  00340 Helsinki       puh 09-480695,  040-7507595

                      Arto Pelkonen                                           arto.pelkonen@malk.fi

                      Jyrki Rauhala                                           jrauhala@hotmail.com