V I R T E L Ä N    V I E S T I

                      Pelkosten sukuseuran kuulumisia n:o 14/161006

 

 

Terveisiä jälleen Pelkosen sukuseuran hallitukselta! On varmaan syytä naputella jälleen viestejä jäsenille ja ystäville, koska koko ajan tapahtuu monenlaisia asioita.

 

1. Sukuseuramme vaakunan esittelyä

Suomen Heraldinen Seura on merkinnyt rekisteriinsä 13.3.2006, kuten jo aikaisemmin on todettu, numerolla 1358 vaakunan, jonka omistaa Pelkosten sukuseura ry. Sen muotoilema vaakunaselitys: ”Sinisellä kilvellä kolme varsistaan yhteen sidottua kultaista tähkää sekä aaltokorolla hopeaan ja siniseen katkaistu kaarikoroinen tyviö.”

Koska tuo Heraldisen Seuran määritelmä on varmaankin monelle outo ja ”ammattimainen”, pyrimme seuraavassa kuvaamaan vaakunan symboliikkaa kansanomaisemmin:

-         Vesi ja leipä ovat yleismaailmallisia elämää ylläpitäviä elementtejä.

-         Kolme tähkää viittaavat niihin kolmeen veljekseen, Heikki (1850-1913), Aatami (1852-1913) ja Matti (1870-1944) Pelkoseen, joihin sukuseuramme toiminta sääntöjen mukaan liittyy.

-         Tähkien sitominen yhteen ilmaisee sitä yhteyttä, jota sukuseurakin pyrkii rakentamaan.

-         Kumpare kuvaa mäkeä, jolla suvun eräänlainen kantapaikka sijaitsi Räisälän Virtelässä.

-         Aallokko viittaa Leiplahteen, jonka rannalla suvun vanha kotitila oli.

-         Vaakunan suunnittelussa on otettu huomioon Suomen Heraldisen Seuran säännöt sekä Heraldisen tunnuksen suunnittelun kymmenen käskyä.

-          

2. Suomen Heraldisen Seuran vaakunarekisterin säännöt

1. Suomen Heraldinen Seura ry:n vaakunarekisteri on luonteeltaan yksityinen luettelo vaakunoista, jotka siihen on pyynnöstä merkitty.

2. Vaakunarekisteri sisältää kustakin rekisteriin merkitystä vaakunasta vähintään vaakunaselityksen sekä tiedot vaakunan haltijasta ja vaakunan käyttöoikeudesta.

3. Rekisteriin hyväksytään Suomen kansalaisen, Suomessa pysyvästi asuvan henkilön sekä Suomea kotipaikkanaan pitävän yhteisön vaakuna, joka täyttää heraldiikan vaatimukset. Seuran hallituksen päätöksellä rekisteriin voidaan hyväksyä myös vieraan maan kansalaisen vaakuna, vaikka tämä ei asuisikaan Suomessa.

4. Rekisteriin ei oteta vaakunaa, joka muistuttaa erehdyttävästi Suomessa tunnetusti käytössä olevaa tai ollutta vaakunaa, sinettiä tai eräissä tapauksissa muuta tunnusta, ei liioin vaakunaa, joka muistuttaa vieraan valtion tai kansainvälisen yhteisön vaakunaa, lippua tai tunnusta sillä tavoin, että siitä voi aiheutua sekaannusta tai muuta vahinkoa.

5. Rekisteröidessään vaakunan Seura vakuuttaa, ettei rekisterissä ole eikä siihen oteta toista samanlaista tai sitä erehdyttävästi muistuttavaa vaakunaa elleivät kysymyksessä ole samaan sukuun kuuluvien henkilöiden vaakunat, joista suvun jäsenet ovat keskenään sopineet. Muita vaikutuksia rekisteriin ottamisella ei ole.

 6. Heraldisella seuralla on oikeus korvauksetta julkaista kustantamissaan painotuotteissa ja järjestämissään näyttelyissä rekisteröidyn vaakunan vaakunaselitys sekä vaakunan kuva sellaisena kuin se on rekisteröity, mutta myös vaakunaselityksen mukaan uudelleen piirrettynä ynnä ilmoittaa vaakunan suunnittelijan nimi.

7. Vaakunan rekisteröintiä haetaan erityisellä Seuran painattamalla lomakkeella, josta selviävät ilmoitettavat tiedot. Lomakkeeseen on liitettävä rekisteriin jäävä värillinen piirros, värivalokuva tai värivalokuvakopio kiinnitettynä A4-kokoiselle kartongille.

8. Hyväksytystä rekisteröinnistä lähetetään hakijalle rekisterikirja.

9. Rekisteröinnistä peritään rekisteröintimaksu, jonka suuruuden päättää Seuran vuosikokous.

10. Suomen Heraldisella Seuralla on oikeus poistaa rekisteristä siihen väärin perustein liitetty vaakuna. Seura ei korvaa vahinkoa, jonka vaakunan poistaminen rekisteristä mahdollisesti aiheuttaa.

Säännöistä ilmenee monia asioita vaakunarekisterin luonteesta, sen jäsenyyteen pääsemisestä, siitä eroamisesta jne.

 

3. Standaarin suunnittelijan muistaminen

Standaarimme suunnitteli ilmaiseksi Hyvinkään taidekoulun rehtori Sami Silvennoinen niiden esitysten pohjalta, joita olivat tehneet kirjallisesti Markus Pelkonen ja Toni Pitkälä sekä keskusteluissa suullisesti Reino Pelkonen ja muut.

Pieneksi kiitollisuuden osoitukseksi sukuseuramme puheenjohtaja ja sihteeri luovuttivat juhlahetkessä Hyvinkään Pelkosella 31.7.2006 Sami Silvennoiselle sukuseuramme standaarin.

 

 

 

 

4. Standaarien luovutuksia

Sukuseurojen standaareja myydään yleisen käytännön mukaan sukuseuran jäsenille.

(Siinäkin hyvä syy liittyä jäseneksi!)

Mikko Pakokangas Vaasasta, jolla oli ennestään jo 314 viiriä, pyysi saada ostaa sukuseuramme viirin, jonka hän aikoi sitten testamentata Pohjanmaan museolle Vaasaan. Sukuseuramme hallitus päätti myydä sen hänelle. Samalla se päätti, että tulevaisuudessakin standaareja myydään normaalisti sukuseuran jäsenille ja ei-jäsenille vain eri päätöksellä.

70-vuotiaalle Martti Pelkoselle antoivat 23.7.2006 syntymäpäivälahjana Valter ja Hannu Pelkonen sukuseuran standaarin.

 

5. Pöytästandaarit ja rintamerkit

Kuten viime Virtelän Viestissä kerrottiin, voivat sukuseuran jäsenet ostaa puheenjohtajalta pöytästandaareja hintaan 30 €/kpl, samoin rintamerkkejä(pirssejä) hintaan 5 €/kpl. Yksi laatikollinen standaareja on jo mennyt.

 

6. Erkki Pelkonen kuollut

Sukuseuramme perustajajäseniin kuulunut Erkki Jalmari Pelkonen, synt. 8.9.1923 Kaukolassa, kuoli 1.9.2006. Puheenjohtaja suoritti hänen hautaan siunaamisensa 16.9.2006 Parkanon kirkossa. Sukuseuramme edustajat laskivat hänen arkulleen sukuseuramme kukkalaitteen.

 

Lauri Hämäläinen, Veikko Pelkonen, Mirja Fasta ja Hannu Pelkonen Erkki Pelkosen arkun äärellä

 

 

Erkki Pelkosta saattamassa olleita suvun edustajia Parkanon seurakuntatalossa.

 

7. Haastatteluja, muisteluksia ja kuvia

Puheenjohtaja on kesän aikana haastatellut muutamia sukumme jäseniä, ja muutamista muisteluksista on sovittu. Näihin ”talkoisiin” ja kuvien keräämiseen kutsutaan kaikkia

sukumme jäseniä. Emme tiedä, kuinka kauan tällaiseen on mahdollisuus!

 

8. Sukuseuran kotisivut

Heikki Pelkonen Padasjoelta on luvannut tehdä sukuseurallemme kotisivut sikäli kuin saa aikaa asiaan. Sukuseuramme hallitus hyväksyi ilomielin hänet tehtävään. Toisin sanoen, jos haluatte jonkin asian kotisivuille, ottakaa Heikkiin yhteys ja ehdottakaa.

Heikin sähköpostiosoite on heikki.pelkonen@pp4.inet.fi

 

Kuvia Lauri Hämäläisen albumista

 

 

 

Missä kuva on otettu ja keitä siinä on? Valokuvattu vuonna 1944.

 

 

 

         

Keitä nämä tytöt ovat! Kerro, jos tunnet!                         

                

                

9. Jäseneksi liittyminen ja henkilötietojen selventäminen

Koska sukuseuraan kuuluu samannimisiä henkilöitä, on tarpeen, että jäsenet                 ilmoittavat kaikki nimensä, tarkan osoitteensa (kotipaikkansa) ym. tarvittavat tiedot

 esim. jäsenmaksua maksaessaan.

 Sukuseuran jäsenmaksu on 10 €/vuosi.

 Pelkosten sukuseura ry:n tilin numero on 129950-198793 Merita Munkkivuori.

 

Toivotamme kaikille jäsenille ja ystäville turvallista syksyä ja siunattua adventin ja   joulun aikaa!

 

 Pelkosten sukuseuran hallitus

 

 


Hannu Pelkonen, pj.                                   h-i.pelkonen@pp.inet.fi

Vilhelmiinankatu 12

05800 Hyvinkää 

puh (019) 417 039, 050 5550694

 

Raimo Pelkonen 

raimo.pelkonen@elisanet.fi
Heinätie 7

00730 Helsinki
puh (09) 374 4810

 

Jyrki Rauhala

jrauhala@hotmail.com 

Raiviosuonrinne 3 A 11
01620 Vantaa
puh 041 5152933

 

 

 

Mirja Lehtinen, siht.

mirja.lehtinen@pp4.inet.fi

Sivakankatu 25
44120 Äänekoski
puh 040 8242241                                                                                      

Valtteri Pelkonen

valtter.pelkonen@elisanet.fi

Koivutie 14 AS 8
33960 Pirkkala
puh 041 5021124

 

Veikko Pelkonen

Vanha Tapanilantie 18 B 1
00780 HELSINKI
044 5980829