V I R T E L Ä N    V I E S T I

                           Pelkosten sukuseuran kuulumisia n:o 17/ 020408

 

 

 

KUTSU PELKOSTEN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUKSEEN

JA SUVUN JÄSENTEN TAPAAMISEEN RAUMALLE KOURU-

JÄRVENKATU 28:AAN 2.8.2008 KLO 11

 

Paikka löytyy esim. oheisen kartan avulla. Teiden 8 ja 12 risteyksestä (kartassa valkoinen risti vihreässä ympyrässä) on matkaa noin 3 km Kourujärvenkatu 28:aan (valkoinen risti punaisessa ympyrässä).

 

Osanottomaksu: 10 €, 4-12-v. lapsilta 5 €, sisältää lounaan ja kahvit

Ilmoittautumiset heti tai viimeistään 15.7.2008 mennessä Martti Pelkoselle mielellään sähköpostilla, martti.pelkonen@gmail.com , tai puhelimella 050–5559014

 

OHJELMA

 

Klo 10    Ilmoittautuminen, osanottomaksuja ja kahvi

       11    Tervetulosanat, Martti Pelkonen

Vuosikokouksen ns. viralliset asiat (sääntöjen 9. kohdan mukaan):

1.      Kokouksen avaus, Hannu Pelkonen

2.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastaa ja

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.      Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.      Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot

vuosikokousten väliseltä ajalta

6.      Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

7.      Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu

seuraavalle toimikaudelle (Hallitus: 10 €, ei liittymismaksua)

8.      Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet ja varajäsenet

erovuoroisten tilalle. (Puheenjohtajana on toiminut Hannu Pelkonen ja varapuheenjohtajana Heikki Pelkonen. Erovuorossa vuonna 2008 ovat Veikko Jp Pelkonen ja Jyrki Rauhala ja varajäsenet Pentti Pelkonen, Raimo Pelkonen (joka isänsä sairauden ja kuoleman jälkeen on kutsuttu aina kokouksiin) ja Lauri Hämäläinen. Vuonna 2011 ovat erovuorossa Hannu Pelkonen, Mirja Lehtinen ja Valter Pelkonen sekä varajäsenet samassa järjestyksessä Heikki Pelkonen, Outi Pelkonen ja Mirja Fasta).

9.      Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi toimikaudeksi.

(Varsinaisia tilintarkastajia ovat olleet Alpo Ronkainen ja Arto Pelkonen sekä varalla

Martti Pelkonen ja Kirsi Ronkainen).

10.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat:

”Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukuseuran vuosikokouksen käsi-teltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava seuran puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenelle viimeistään huhtikuussa niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun”(sääntöjen 9. kohta).

Seuran sääntöjen 2. kohta esittelee sukuseuran toimintamuotoja ja tarkoitusta. Hallitus haluaisi kuulla vuosikokouksen kannan ja mielipiteitä ns. sukukirjan suunnittelusta ja julkaisemisesta.                               

Kokouksen päätös

.

Katkelmia Jorma Pelkosen ja Mika Pelkosen kuvaamista Karjalan matkoista 4-8.6.2006

ja 10–12.8.2007, lyhennellyt Irja Pelkonen

 

Lounas

 

Sukustandaari (vaakuna) hinta 30 €/kpl ja pinssi (rintamerkki) 5 €/kpl ostettavissa

 

Arpajaiset: arpojen myynti ja arvonta suoritetaan. Voittoja arpajaisiin toivotaan!

 

Tutustuminen Vanhaan Raumaan: Menemme henkilöautoilla kirkolle, josta opastettu

kävelykierros sekä mahdollisesti Laivanvarustajan koti Marela. Sukuseura maksaa kierroksen.

 

Päätöskahvi Kourujärvenkatu 28:ssa

 

 

 

Tervetuloa Raumalle!

 

Pelkosten sukuseura ry:n hallitus

 

Nimet ja osoitteet:

 

 

Hannu Pelkonen, pj.              h-i.pelkonen@pp.inet.fi

Vilhelmiinankatu 12

05800 Hyvinkää 

puh (019) 417 039, 050 5550694

 

Raimo Pelkonen 

raimo.pelkonen@elisanet.fi
Heinätie 7

00730 Helsinki
puh (09) 374 4810, 040 5032945

 

Jyrki Rauhala

jrauhala@hotmail.com 

Raiviosuonrinne 3 A 11
01620 Vantaa
puh 041 5152933

 

 

Mirja Lehtinen, siht.

mirja.lehtinen@pp4.inet.fi

Sivakankatu 25
44120 Äänekoski
puh 040 8242241                                                                                      

Valtteri Pelkonen

valtter.pelkonen@elisanet.fi

Koivutie 14 AS 8
33960 Pirkkala
puh 041 5021124

 

Veikko Pelkonen

Vanha Tapanilantie 18 B 1
00780 HELSINKI
044 5980829

 

 

Kartta Pelkosten sukuseuran kokoukseen

auma

S ivu

2 / 3Reittihaku:

Pelkosten sukuseuran kokouspaikka: Kourujärvenkatu 28,

Rauma

Reitti alkaa teiden 8 ja 12 risteyksestä: Risti vihreällä pohjalla

 1. Jatka eteenpäin Huittistentie (Tie n:ro12), aja 337 m .

 2. Käänny oikealle, seuraa Äyhönjärventie, aja 1.6 km .

 3. Käänny vasemmalle, seuraa Monnankatu, aja 680 m .

 4. Käänny oikealle, seuraa Kourujärvenkatu, aja 377 m .

 5. Saavut perille osoitteeseen (Kourujärvenkatu 28).: Risti punaisella pohjalla