V I R T E L Ä N   V I E S T I

                                          N:o 25/ 100511

                        Pelkosten sukuseura, tili 129950-198793

 

 

 

KUTSU PELKOSTEN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUKSEEN SEKÄ SUVUN JÄSENTEN JA YSTÄVIEN TAPAAMISEEN LAUAN-

TAINA 13.8.2011 HYVINKÄÄLLE LEHTOLAN MAJALLE, PORVOONVÄYLÄ 17, (KARTTA OHESSA).

 

Sukuseura maksaa majan vuokran (200 €) sekä alle 16-vuotiaiden ruuan ja museokäynnin.

Maksu aikuisilta 15 € sisältää lounaan, kahvit ja Rautatiemuseon

Ilmoittautuminen 31.7.2011 mennessä – mieluummin heti – Hannu Pelkoselle,

sähköpostilla h-i.pelkonen@pp.inet.fi tai puhelimella 050-5550694

 

OHJELMA

 

Klo 10.00 Ilmoittautuminen Lehtolan majalla, jossa kahvittelua, maksuja, sukustandaa-

                reja ja pinssejä, arpoja (toivotaan arpajaisvoitoiksi lahjoituksia). Vastuuhenki-

                löinä Raimo Pelkonen, Mirja Lehtinen, Riikka Pelkonen + kumpp.   

      10.45 Sukuhaarojen ja niiden jäsenten esittely kankaalle, kunkin ”oksan” jäsenet

                esittäytyvät, Hannu ja Irja Pelkonen, Mirja Lehtinen ym.

      11.30 Vuosikokouksen viralliset asiat (sääntöjen 9. kohdan mukaisesti):

                1. Kokouksen avaus, Hannu Pelkonen

                2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

                   ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

                3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

                5. Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lau-

                   sunnot vuosikokousten väliseltä ajalta

                6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

                7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja

 jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle

                8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet

                     ja varajäsenet erovuoroisten tilalle (Puheenjohtajana on toiminut Hannu

                     Pelkonen ja varapuheenjohtajana Heikki Pelkonen. Erovuorossa 2011ovat

                     Hannu Pelkonen, jolla ei ole ollut varajäsentä, Mirja Lehtinen + varajäsen

                    Outi Pelkonen sekä Markku Pelkonen + hänen varajäsenensä Mirja Fasta.

                    Jyrki Rauhalan varajäsenen Lauri Hämäläisen (kuollut) tilalle lienee va-

                    littava uusi varajäsen). – On hyvä keskustella hallituksen kokoonpanosta,

                    erovuoroista ja uusista ehdokkaista etukäteen! Sihteeri Mirja L ja kirjanpi-

                    täjä Mirja F eivät voi enää jatkaa. Mistä jatkajat?                   

                9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi toimi-

                    kaudeksi/Hallitus esittää yhden toiminnantarkastajan ja yhden varamiehen

                    ovat olleet Alpo Ronkainen ja Arto Pelkonen sekä varatilintarkastajia

                    Martti Pelkonen ja Kirsi Ronkainen).

              10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

 

Lasten ulkoilua aamusta alkaen: pelejä, leikkipaikka, petankki- ja lentopallo- kentät. Avustajia ja valvojia tarvitaan! (Leevi P + muut). Huom. lapset ilmaiseksi!

 

Klo 12.30 Ruokailu, Pito-Piiat Hausjärveltä (Karjalan paisti, perunamuusi, 2 salaattia,

                 puolukka, leipä, voi, kotikalja, vesi). Kattaukseen ja tarjoiluun tarvitaan apua

                 (Irja P, Mirja F, Mirja L ym).

       13.30 Suomen Rautatiemuseoon tutustuminen (lyhyt esittely ja omatoiminen tu-

tustuminen mm. Venäjän tsaarin ja keisarinnan vaunuihin, Suomen presidentin vaunuun ym. rautateiden vaiheisiin ja erikoisuuksiin).

       14.30 Hyvinkään kirkko (prof. Aarno Ruusuvuori)

                 50-vuotiaan kirkon lyhyt esittely

                 Aarne Pelkonen, laulu, säestys Hanna Pelkonen

                 Kahvi kirkon yläsalissa

                 Päätöshartaus, kirkkoherra Ari Pelkonen

 

Tervetuloa sukupäivään sekä sukuseuran jäsenet että ystävät. Lapset mukaan!

 

 

 

Muita tapahtumia ja asioita:

 

1. Materiaalia sukukirjaa varten Mirja Fastalta

                 - Meidän perheen tarina

- Alikersantti Aaro Pelkosen kaatuminen 21.10.1942

                 - Elintarvikkeiden hintavertailuja (1939-1945, nykyeuroina)

- Parkanolainen kiuluverstas/Jorma Pelkonen   

 

 

 

 

 Kuva Maaseudun Tulevaisuus 6.8.2003

 

2. Mikkelin maakunta-arkisto

                 Sieltä lakkautettujen seurakuntien kirkonkirjoista saa paljon hyvää tietoa.

                 Mm. hyvinkääläinen rovasti Matti Korpiaho kopioi Hannu Pelkosen kaste-

                 tietoja (aika, kummit, kastaja) sekä Matti ja Taavetti Pelkosen perhetietoja.

                 Samoin kirkkoherra Ari Pelkonen on käynyt siellä ja välittänyt tietoja.

 

3. Valtter Pelkonen 80 vuotta 1.4.2011

 

 

                 Valtter toimi sukuseuramme hallituksessa 2005–2008 ja on antanut arvokasta

muistitietoa. Lasten onnittelukirjoitus hänestä oli Päivämiehessä 4.5.2011. Hänen juhlissaan oli ollut runsaasti väkeä, mutta Israelin matkan takia

                 me (Irja ja Hannu) emme voineet niihin osallistua, joten lähetimme sukuseu-

                 ran kukat ja pikku muistamisemme post festum (jälkikäteen).

                 Kimmo Pelkonen lähetti suuren joukon kuvia isänsä juhlista ja muista tilan-

                 teista. Hän lupasi, että kuvia saamme vapaasti käyttää Virtelän Viestissä ym.

 

4. Sukuhaarojen tietoja

                 Seuraavassa on muutamia saatuja tietoja suvusta. Niistä iloitsemme ja toi-

                 vomme vielä uusiakin.

-         Veikko Jp Pelkosen haastattelun luovutti Mirja Lehtinen

-         Heikki Pelkonen on haastatellut Leo Pelkosta ja saanut lainaksi 2 albumia

ja muita kuvia.

-         Jalmari Pelkosen ”oksan” tiedot päivitetty ajan tasalle

-         Mirja Fasta päivittänyt tietoja

-         Matin haarasta saatu kastetietoja

-         Ari Pelkonen on selvittänyt Mikkelin maakunta-arkistossa Viljo Pelkosen

kuulutuksia. Hän on välittänyt Mirja Lehtiselle digikuvia Virtelän tilan

kartoista vuodesta 1844 alkaen.

 

 

5. Suruviestejä

                 1. Sukuseuramme perustajiin kuuluneen Erkki Pelkosen leski Irja Helvi Mar-

    jatta Pelkonen e. Rautaniemi, syntynyt 5.4.1925 Lempäälässä, kuoli  

    16.12.2010 Parkanossa.

2. Samoin sukuseuramme perustajiin kuuluvan Veikko Juhonpoika Pelkosen

    puoliso Elli Elina Pelkonen e. Riipi, syntynyt 23.10.1922 Sodankylässä,

    kuoli 18.4.2011 Helsingissä.

3. Arvi Matinpoika Pelkonen, syntynyt 6.12.1926 Räisälässä, asui Kokemäen

    Peipohjassa, kuoli Porin sairaalassa 10.5.2011.

   

                     Otamme osaa omaisten suruun.

 

6. Kotisivut

                 Heikki Pelkosen tekemät sukuseuran kotisivut löytyvät osoitteessa

                 www.pelkostensukuseura.fi. Siellä on asiaa sukuseuran historiasta ja toi-

                 minnasta. Epäselvistä yksityiskohdista on syytä kysellä suoraan Heikiltä

                 (osoite tämän Virtelän Viestin lopussa).

 

Pelkosten sukuseura ry:n hallitus toivottaa turvallista ja hyvää kesää kaikille!

                 Nimet ja osoitteet:

 


Hannu Pelkonen, pj.                    

h-i.pelkonen(at)pp.inet.fi

Vilhelmiinankatu 12

05800 Hyvinkää 

puh (019) 417 039, 050 5550694

 

Raimo Pelkonen 

raimo.pelkonen(at)elisanet.fi
Heinätie 7

00730 Helsinki
puh (09) 374 4810, 040 5032945

 

Jyrki Rauhala

jrauhala(at)hotmail.com 

Raiviosuonrinne 3 A 11
01620 Vantaa
puh 041 5152933

Mirja Lehtinen, siht

mirja.lehtinen(at)pp4.inet.fi

Sivakankatu 25
44120 Äänekoski
puh 040 8242241

 

Markku Pelkonen

markku.pelkonen(at)pp1.inet.fi

Peltotie 5

02730 Espoo

puh 040 556 2834

 

Heikki Pelkonen

heikki.pelkonen(at)evl.fi

Isomäenkatu 12

15500 Lahti

040 5050282