V I R T E L Ä N   V I E S T I

N:o 26/ 190911

Pelkosten sukuseuran tili 129950-198793

 

 

Pelkosten sukuseuran hallitus tervehtii jäseniään ja ystäviään alkavan syksyn mer-

keissä. Viime perjantaina oli uuden hallituksen ensimmäinen kokous Hyvinkäällä

Irja ja Hannu Pelkosen kodissa.

 

1. Vuosikokous ja sukutapaaminen

Pelkosten sukuseuran vuosikokous ja sukutapaaminen pidettiin 13.8.2011 Hyvinkäällä

Lehtolan majalla. Sukuseura oli luvannut maksaa majan vuokran 200 € sekä alle 16-

vuotiaiden ruuan ja museokäynnin. Maksu aikuisilta 15 € sisälsi lounaan (Hausjärven

Pito-Piiat), kahvit alussa ja lopussa sekä Rautatiemuseon ja kirkon.

Klo 10.00 alkoi ilmoittautuminen Lehtolan majalla Pasi Pelkosen toimiessa tärkeänä

”liikennepäällikkönä”. Oli tutustelua, kahvittelua, arpojen myyntiä, suku- standaarien ja pinssien myyntiä jne.

       10.45 Sukuhaarojen ja niiden jäsenten esittelyä: Kunkin ”oksan” edustajat esittäy-

                 tyivät kankaalle heijastetun sukupuun avulla.

       11.30 Vuosikokous sääntöjen 9. kohdan mukaisesti:

                 1. Hallituksen puheenjohtaja Hannu Pelkonen avasi kokouksen.

                 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Pelkonen, sihteeriksi Mirja

                     Fasta ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Tuula Pelkonen

                     ja Outi Pelkonen.

                 3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

                 4. Hyväksyttiin Virtelän Viestissä n:o 25 esitetty työjärjestys (liite)

                 5. Seuran Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot

                     tilikausilta 2008-2009-2010. Mirja Fasta esitteli tuloslaskelmat ja taseet,

                     Irja Pelkonen vuosikertomukset ja Mirja Lehtinen tilintarkastajien anta-

                     mat lausunnot (liitteet).

                 6. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäse-

                     nille toimikaudelta.

                 7. Vahvistettiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio

                    (liite) sekä vahvistettiin jäsenmaksuksi 12 €/ vuosi.

                 8. Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi toimintakaudeksi uu-

                   delleen Hannu Pelkonen, varapuheenjohtajaksi Heikki Pelkonen ja jäse-

                  niksi Ari Pelkonen ja Markku Pelkonen sekä varajäseniksi Pasi Pelkonen,

                  Mirja Lehtinen, Paavo Pelkonen ja Lasse Pelkonen.

                 

 

 

 

Uusi hallitus:

                  varsinainen jäsen                                          varajäsen

                  Hannu Tp Pelkonen  erov. 2017, Hyvinkää  Pasi Pelkonen    erov. 2017

                  Ari Kp Pelkonen                2017, Joroinen    Mirja Lehtinen           2017

                  Markku Pp Pelkonen          2017, Espoo       Paavo Pelkonen          2017

                  Heikki Hp Pelkonen           2014, Lahti         Aarne Pelkonen          2014

                  Raimo Ep Pelkonen           2014, Helsinki     Pentti Pelkonen          2014

                  Jyrki Rauhala                     2014, Vantaa       Lasse Pelkonen          2014

 

                9. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Riikka Sauramäki ja Pekka Pel-

                   konen sekä varatilintarkastajiksi uudestaan Martti Pelkonen ja Kirsi Ron-

                   kainen.

               10. Kokous päätettiin klo 12.25

Sukuseuran jäseniä oli 36 henkilöä ja osanottajia kaikkiaan 74. Lapsille oli jär-

jestetty pelejä ja leikkejä.

Klo 12.30 Ruokailu, Pito-Piiat Hausjärveltä

 

Kokouksessa järjestetyistä arpajaisista kertyi 192 €, pinssien ja standaarien myynnistä

90 € sekä osanottomaksua 880 €.

Pentti Pelkonen esitteli ja myi kirjoittamaansa kirjaa ”He eivät palanneet”. Sitä voi ti-

lata Pentiltä puh. 040-5167423 tai email pentti.pelkonen@welho.com.

 

Paavo Pelkonen kertoi avanneensa valokuvia varten verkkoalbumin, johon suvun jäsenet voivat tallentaa valokuviaan muidenkin saataville eli www.picasaweb.com,

tiedostoon pääsee tunnuksella: sukuseura1.pelkonen@gmail.com, salasanan saatte hallituksen jäseniltä tai Paavolta.

 

 

Klo 13.30 Tutustuminen Suomen Rautatiemuseoon, Hyvinkäänkatu 9: lyhyt esittely,

                 omatoiminen tutustuminen mm. Venäjän tsaarin ja keisarinnan vaunuihin,

                 Suomen presidentin vaunuun ja rautateiden vaiheisiin.

       14.30 Hyvinkään kirkko (prof. Aarno Ruusuvuori)

                 50-vuotiaan kirkon esittely, Hannu Pelkonen

                 Aarne Pelkonen lauloi neljä laulua säestäjänään Matti Heroja

                 Kahvi kirkon yläsalissa

                 Päätöshartaus, Ari Pelkonen

 

2. Sihteeri, rahastonhoitaja ja kirjanpitäjä

Sihteeri-rahastonhoitaja Mirja Lehtinen oli pyytänyt eroa tehtävästään, samoin kirjan-

pitäjä Mirja Fasta.

Sukuseuran hallitus valitsi 16.9.2011 uudeksi sihteeriksi Heikki Pelkosen sekä rahastonhoitaja-kirjanpitäjäksi Markku Pelkosen.

 

3. Jäsenmaksu

Oletko tälle vuodelle maksanut jäsenmaksun? Ellet ole, oheisella tilisiirtokortilla sen

voit suorittaa. Siinä on tilinumero, kuten se on kirjeemme alussakin. Tänä vuonna jä- senmaksu on siis vielä 10 € ja ainaisjäsenmaksu 100 €, mutta ensi vuodesta alkaen jäsenmaksu tulee olemaan 12 €/vuosi ja ainaisjäsenmaksu 120 €.

 

4. Pöytästandaarit ja pinssit (= rintamerkit)

Pöytästandaareja on tilattu ja saatu jo ”toinen lähetys”,

joten puheenjohtajalta niitä voi tilata ja ostaa (hinta

35 €/kpl ja pinssi 5 €/kpl). Toivottavasti jokainen

sukumme jäsen arvostaa tätä upeaa mahdollisuutta!

Paitsi itselle voi esineen lahjoittaa esim:

- syntymäpäiväksi (kymmenvuotispäivä tms.)             

- ylioppilaalle

-ammattiin valmistuneelle

-tupaantulijaisiin tms.

Standaari ja pinssi on laadittu Suomen Heraldisen

Seuran periaatteiden ja sääntöjen mukaan ja on hyvä

muistutus sukumme jäsenille ja ystäville.

 

5. Sukukirja-työskentelyä

Hallitus on jakanut tehtäviä ja kartoittanut sukuhaarojen asioita, mutta tässä työssä tarvitaan apua entistä useammilta. Onko sinulla kuvaa sukumme jäsenestä, ryhmästä, talosta (entisestä tai nykyisestä), sen ympäristöstä, työtilanteesta, asiakirjasta, todis-tuksesta tms. Lähetä tai lainaa puheenjohtajalle, voimme palauttaa alkuperäisen omis-tajalleen. Sukukirja on yhteinen suururakka!

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helvi ja Toini Korhonen kotinsa                      Matti Heikinpoika Pelkosen talo

edessä Rauman mlk Tarvolassa                       Oulaisten ja Haapaveden rajamailla

   

                

6. Kotisivut

Heikki Pelkosen tekemät sukuseuramme kotisivut löytyvät osoitteessa

www.pelkostensukuseura.fi. Siellä on asiaa sukuseuran historiasta ja toiminnasta.

Epäselvistä yksityiskohdista on syytä kysellä suoraan Heikiltä (osoitetiedot alempana).

 

Pelkosten sukuseuran hallitus toivottaa hyvää syksyä kaikille!

 

Nimet ja osoitteet:

 

Hannu Pelkonen, pj.                    

h-i.pelkonen(at)pp.inet.fi

Vilhelmiinankatu 12

05800 Hyvinkää 

puh (019) 417 039, 050 5550694

Markku Pelkonen

markku.pelkonen(at)pp1.inet.fi

Peltotie 5

02730 Espoo

puh 040 556 2834

 

 

 

Raimo Pelkonen 

raimo.pelkonen(at)elisanet.fi
Heinätie 7

00730 Helsinki
puh (09) 374 4810, 040 5032945

 

 

Heikki Pelkonen

heikki.pelkonen(at)evl.fi

Isomäenkatu 12

15500 Lahti

040 5050282

 

 

 

Jyrki Rauhala

jrauhala(at)hotmail.com 

Raiviosuonrinne 3 A 11
01620 Vantaa
puh 041 5152933

Ari Pelkonen

ari.pelk(at)gmail.com

Havukkamäentie 48

79600 Joroinen

puh. 045 6786792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             129950-198793                         

                     

                      Pelkosten sukuseura ry                                                  

                      .                                                                                      Jäsenmaksu v. 2011

                                                                                                             10 € / henkilö

                                                                                                             ainaisjäsenmaksu 100 €