V I R T E L Ä N    V I E S T I

                      N:o 31/ 10.2.2013

 Pelkosten sukuseuran tili FI28 8146 9710 0190 26

Pelkosten sukuseuran hallitus kokoontui 4.2.2013 Heikki Pelkosen kotona Lahdessa. Siellä päätettiin tai muuten on tullut esille mm. seuraavia asioita.

 

1.      Sukuseuran tilit ja toimintakertomus vuodelta 2012

 

Rahastonhoitaja-kirjanpitäjä Markku Pelkonen esitteli viime vuoden tilinpäätöksen, joka osoitti

321,16 euron ylijäämää. Tuloslaskelmassa ja taseissa oli rinnalla vastaavat luvut edellisvuosilta. Puheenjohtaja Hannu Pelkonen esitteli viime vuoden vuosikertomuksen, jota hallitus hiukan vielä täydensi. Vuosikertomus toteaa hallituksen pitäneen viime vuonna neljä kokousta, luettelee sukuseuran tapahtumia ja toimintaa, sanoo tilintarkastajina toimineen Riikka Sauramäen ja Pekka Pelkosen, mainitsee tiedotuksesta Virtelän Viestin kolme numeroa, Heikki Pelkosen pitämän sukuseuramme kotisivut osoitteessa: www.pelkostensukuseura.fi. Samoin sukuseuramme verkkoalbumin valokuvia varten ts. sinne suvun jäsenet ovat tallentaneet valokuvia muidenkin saataville siis osoitteessa: www.picasaweb.com. Tiedostoon pääsee tunnuksella: sukuseura1.pelkonen, salasanan saa hallituksen jäseniltä. Tiedotusta ovat tietysti vielä mm. standaarit ja pinssit, joiden lisäksi hallitus yrittää selvittää ja toteuttaa paria hanketta. Sukuseuran jäsenmaksu oli viime vuonna 12 € ja ainaismaksu 120 €. Jäsenmaksun maksoi 43 henkeä, ainaisjäsenmaksun yksi henkilö (yhteensä ainaisjäsenmaksun maksaneita on 9 henkeä), kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua, eli yhteensä jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli viime vuonna 53 henkeä. Hallitus hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja lähetti ne tilintarkastajille.

 

2.      Mirja Lehtisen (o.s. Pelkonen) materiaalia ja esityksiä sukukirjaa ym. varten

 

a)      Asko ja Raimo Pelkosen kuva sukutapaamisessa Kouvolan Verlassa (kuva alla).

 

b)      Mirja Lehtisen kokooma luettelo suvun asuinpai- koista ennen evakkoon lähtöä sekä vuoden 1944  jälkeen. Hallitus toivoi, että hankkeessa harkitaan  vielä syntymäpaikkoja, evakkopaikkoja, kuolin- paikkoja, ajankohtia ym.

 

c)      Mirja kyseli valokuvien, muistelujen ja tietojen  luetteloinnista. Näitä on Hannu Pelkosella run- saasti, vaikka lisää tarvitaan erityisesti joistain  kohteista.

 

d)      Mirjan  tiedot Heikki Pelkosen (s.1879) haarasta  (Heikki, Ilmi, Hilja, Arvo, Viljo, Aarne) otettiin  kiitollisina vastaan.

3.      Pöytästandaari ja pinssi  

 

Marmorijalalla seisova sukuviiri (35 €) ja rintamerkki (5 €) kuuluisivat jokaiselle suvun  jäsenelle. Mirja Lehtisen kummityttö Göteborgista oli kehunut saatuaan standaarin  50-votispäiväkseen sitä ”kaikkein arvokkaimmaksi lahjaksi”!     -    Viiriä ja merkkiä  saa Hannu Pelkoselta.

 

4.      Aarne Pelkosen voitto

Sukuseuramme hallituksen varajäsen Aarne Martinpoika Pelkonen,  joka lauloi Hyvinkään kirkossa toissasyksynä sukuseuramme  vuosijuhlassa, voitti Lappeenrannan laulukilpailuissa ensimmäisen palkinnon 6.1.2013 (kilpailu kesti kai viikon). Hallitus päätti onnitella  häntä sukuseuramme puolesta.

 

5.      Ehdotus sukutapaamisesta

 

Outi (Gunnarintr) Pelkonen esitti tekstiviestissään ”vapaamuotoisemman sukutapaamisen” pitämistä Jämsän opistolla 23-25.8.2013. ”Eikö olisi mukava tavata sukulaisia ja tutustua toisimme paremmin? Tapaamiseen ovat tervetulleita Taavetin lapset ja lapsenlapset puolisoineen. Nyt haluamme tietää alustavasti, onko kiinnostuneita ja miltä tällä hetkellä ko. vkl näyttää. Hinta tulee olemaan n. 50 €/hlö. Tämä on vasta alustava kysely, sitovat ilmoittautumiset kysytään myöhemmin. Jrt Outi-Ode

Pelkonen 0505293157 ja Jaana Pelkonen 0509101139.”

 

6.      Veikko Pelkosen hautajaiset