V I R T E L Ä N V I E S T I

N:o 36/ 01.06.2014

Pelkosten sukuseuran tili FI28 8146 9710 0190 26

Sukuseuramme uusi hallitus kokoontui tiistaina 27.5.2014 Heikki Pelkosen kodissa Lahdessa.

Siellä esillä olleista ja eräistä muista asioista kerromme seuraavassa.

 

1. Irja Pelkosen kuolema ja hautajaiset

Irja Annikki Pelkonen, o.s. Tervo, syntyi 14.7.1939

Tampereella, kuoli 22.4.2014 Hyvinkäällä. Hän näki

paljon vaivaa mm. sukuseuramme asioiden hoita-

misessa, henkilötietojen kokoamisessa ja ajan tasal-

la pitämisessä. Hän sairastui yli kaksi vuotta sitten

luuydinsyöpään, joka parantumattomana aiheutti

hänen kuolemansa.

Hautajaisissa Hyvinkään Puolimatkan kappelissa

10.5.2014 ruumiinsiunauksen toimitti hänen puo-

lisonsa Hannu poikiensa Heikin ja Mikon avustami-

na, uruissa oli Matti Heroja, ja oboeta soitti Hilla

Mäkinen. Läheskään kaikki eivät mahtuneet kappe-

lissa istumaan, vaikka lisätuoleja yritettiin hakea.

Siunaustilaisuudesta oli painettu ohjelma.

Muistotilaisuutta vietettiin Hyvinkään seurakunta-

keskuksessa, jonka iso sali täyttyi saattajista, Irja oli

etukäteen lausunut toivomuksen aterian sisällöstä

sekä tarjottavista lusikkaleivistä, juustosta ym. Kant-

tori Matti Heroja soitti mm. ”Täältä puolehen yl-

häisen maan”, (jota Irja oli usein soittanut). Nuori-

somme esitti runsaasti musiikkia. Adresseja oli niin

paljon, että ainoastaan niiden lähettäjät kyettiin lu-

kemaan. Sukukotiin oli jo ennen hautajaisia tullut

erittäin runsaasti kukkia ja osanoton ilmauksia.

 

2. Vuosikokous ja sukutapaaminen Tuusulassa 17.5.2014

Kokous pidettiin Tuusulan Vanhankylän koululla (osoite: Vanhankylän koulutie 109, 04390 Jäniksenlinna). Osanotto, ruokailu ja kahvi/tee/mehu maksoivat 20 €, mutta alle 16-vuotiaat pääsivät ilmaiseksi. Väkeä oli noin 50 henkeä. 2

 

Klo 10.00 Ilmoittautuminen koululla, jossa kahvi/tee/mehu, maksuja, myytiin sukustandaareja, pinssejä, sukuseuran mukeja ja kasseja (joissa logot), arpoja (oli toivottu voittoja sitä varten).

10.45 Sukuhaarojen ja niiden jäsenten esittelyä (valkotaululle heijastetun sukupuun avulla), hallituksen jäsenet, tutustumista (nimilaput rinnassa).

Lapsille oli erinomaisia leikkipaikkoja aidan ympäröimässä pihapiirissä.

11.30 Vuosikokouksen viralliset asiat (sääntöjen 9. kohdan mukaan):

1. Kokouksen avaus, Hannu Pelkonen. Pidettiin hiljainen hetki toimikauden aikana

kuolleiden muistoksi.

2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tuula Pelkonen, sihteeriksi Marja Ranta-Nilkku sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Aarno Pelkonen ja Paavo Pelkonen.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

5. Markku Pelkonen esitteli seuran tilinpäätökset ja Hannu Pelkonen vuosikertomukset vuosikokousten väliseltä ajalta.

6. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

7. Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle toimikaudelle

8. Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Hannu Pelkonen (erov. 2017), varapuheenjohtajaksi Heikki Pelkonen (erov. 2020) sekä muiksi jäseniksi Ari Pelkonen

(erov. 2017), Markku Pelkonen (erov. 2017), Raimo Pelkonen (erov. 2020) ja Jyrki Rauhalan tilalle Pekka Pelkonen (erov. 2020). Varajäseniksi samassa järjestyksessä valittiin Pasi Pelkonen (2017), Aarne Pelkonen (2020), Mirja Lehtinen (2017), Paavo Pelkonen (2017), Pentti Pelkonen (2020) ja Lasse Pelkonen (2020).

9. Valittiin tilintarkastajiksi Riikka Sauramäki ja Pekka Pelkosen tilalle Marja Ranta-Nilkku sekä varalle Jussi Pelkonen ja Kirsi Ronkainen.

10. Kokouskutsussa ei mainittu muita asioita.

12.30 Ruokatarjoilu, Pito-Piiat Ky Hausjärveltä.

13.30 Päätösohjelmaa:

- Karjalan matka 1-4.8.2014, kts. alempana erillinen kappale!

-Tuusulan Rantatien kulttuurikohteiden esittelyä.

-”Ohjelmaa yhdessä”: esityksiä tai toiveita sukuseuran toiminnalle.

Kahvi

-Päätössanat, Pasi Pelkonen (joka oli nähnyt kiitettävästi vaivaa vuosikokouksen

järjestämisessä).

Vuosikokouksen ajankohta saattoi olla ongelmallinen. Esim. matkaa ei ole hyvä järjestää samana vuonna,

jolloin on vuosikokous. 3

 

3. Sukuseuran myytävää materiaalia

Vuosikokouksessa koottiin osallistumismaksua, myytiin erilaista materiaalia sekä arpoja yhteensä reilusti yli tuhat euroa, käteisenä, lisäksi on tulossa joitakin tilisiirtoja. Materiaalia voi ostaa myöhemminkin:

- pöydällä pidettävä sukustandaari marmorijalalla 35 € (Hannulta), kolme enää jäljellä

- pinssi eli rintamerkki 5 € (Hannulta)

- muki, kyljessä sukuseuran logo, hinta 8 €/kpl tai 15 €/2 kpl (Heikiltä)

- kassi, kyljessä logo, hinta 10 € (Markulta)

- Pelkosen tilan sukukarttoja Virtelästä, kolme erilaista, Ari tilaa, Heikki ostaa laminointikojeen (Heikiltä ostettavissa).

 

4. Karjalan matka 1-4.8.2014 (Liitteenä tarjous)

Räisälässä syntynyt Aimo Kalenius (”Erä-Aimo”) Uudestakaupungista on tehnyt tarjouksen matkasta (liite). Hän toimisi matkanjohtajana, matkan hinta olisi 440 €, yöpyisimme Kiviniemen Losevskajan hotellissa jne. Matkan hintaan sisältyy useita hyviä asioita. Tärkeää on, että passi on voimassa vähintään puoli vuotta matkan päättymisen jälkeen!

Hallitus keskusteli matkan sisällöstä. Toivottiin matkakohteiksi Räisälän lisäksi Käkisalmi, Laatokan rantamaisemaa, ehkä Kaukola sekä mahdollisuus kotikylissä käynteihin. Neuvottelemme lisäyksistä Aimo Kaleniuksen kanssa, joka on luvannut huomioida ne. Kunkin on syytä ottaa matkavakuutus (ellei sellainen ole jo ennestään). Matkalle on ilmoittauduttava kesäkuun loppuun mennessä Hannu tai Heikki Pelkoselle. 4

 

5. Sähköpostiosoitteiden tarkistaminen/korjaaminen

Oletko kuullut, että joku ei saa esim. Virtelän Viestiä, että hänen sähköpostiosoitteensa on muuttunut. Kunkin pitäisi huolehtia, että meille tulevat ilmoitukset muutoksista. Muuten eivät yhteydet pelaa.

 

Pelkosten sukuseuran hallitus toivottaa jäsenille ja ystäville kaunista kesää!