1

 

 V I R T E L Ä N V I E S T I

N:o 38/ 16.2.2015

Pelkosten sukuseuran tili FI28 8146 9710 0190 26

Viimeinen sukuseuramme hallituksen kokous oli 6.2.2015 Hannu Pelkosen kodissa Hyvinkäällä. Siellä olivat esillä seuramme talous ja toiminta, mutta muistakin asioista keskustelimme tai teimme päätöksiä.

 

1. Pelkosten sukuseuran tilit ja toimintakertomus vuodelta 2014

Markku Pelkonen oli laatinut tuloslaskelman ja taseen viime vuoden tileistä. Niiden rinnalla hän esitteli vastaavat luvut muutaman edellisen vuoden tiedoista. Tuloslaskelma viime vuodelta osoitti 160,90 euron alijäämää, jolloin on kuitenkin huomattava, että toiminnan kuluilla hankittiin mm. laminoituja karttoja Pelkosten kotitilasta Virtelässä sekä sukuseuran logolla varustettuja mukeja ja kasseja myyntiin.

Em. esineitä saa ostaa puheenjohtajalta, sihteeriltä ja Markku Pelkoselta.

Hannu Pelkonen esitteli viime vuoden vuosikertomuksen. Hallituksen jäsenten nimet osoitteineen ja sähköposteineen on lueteltu tämän Virtelän Viestin lopussa. Hallitus oli vuoden aikana pitänyt neljä kokousta jäsenten kodeissa. Sihteerinä toimi Heikki Pelkonen sekä rahastonhoitaja-kirjanpitäjänä Markku Pelkonen. Vuosikertomuksessa luetellaan mm. edellä mainittu mukien, kassien (logot!) ja karttojen hankinta, Martti Pelkosen kuolema Intian Goassa 17.2.2014 sekä hänen hautajaisensa Rauman Pyhän Ristin kirkossa 7.3.2014, siunaajana Pekka Rusava. Sukuseuramme hallituksesta olivat hautajaisissa ainakin Markku Pelkonen, Heikki Pelkonen ja Hannu Pelkonen.

Irja Pelkonen o.s. Tervo kuoli kotonaan Hyvinkäällä 22.4.2014 (luuydinsyöpä) ja hänen hautajaisensa olivat Puolimatkan kappelissa 10.5.2014, siunaajana puolisonsa Hannu Pelkonen ja lapsensa Heikki ja Mikko Pelkonen. Muistotilaisuus oli Hyvinkään seurakuntakeskuksessa.

Sukuseuramme vuosikokous pidettiin 17.5.2014 Tuusulan Vanhankylän koululla Pasi Pelkosen valmistelujen pohjalta. Osanottajia oli noin 50 henkeä. Osanotto, ruoka ja kahvi (tai mehu/tee) maksoi 20 euroa hengeltä, mutta alle 16-vuotiaat pääsivät ilmaiseksi. Ruokailun hoiti Pito-Piiat Ky Hausjärveltä, ja aluksi myytiin arpoja ja erilaisia artikkeleita. Samoin alussa oli eri sukuhaarojen, niiden jäsenten ja hallituksen jäsenten esittelyä (laput rinnassa). Virallisen vuosikokouksen puheenjohtajaksi 2

 

valittiin Tuula Pelkonen, sihteeriksi Marja Ranta-Nilkku sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Aarno Pelkonen ja Paavo Pelkonen. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Samoin vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle. Hallituksen jäsenistä Jyrki Rauhalan tilalle valittiin Pekka Pelkonen, muuten entiset. Tilintarkastajiksi valittiin Riikka Sauramäki ja Pekka Pelkosen tilalle Marja Ranta-Nilkku, varalle Jussi Pelkonen ja Kirsi Ronkainen. Vuosikokouksen päätössanat lausui Pasi Pelkonen.

Karjalan matkalle 1-4.8.2014 osallistuivat Heikki Pelkonen omalla autollaan sekä Lauri Pelkonen, tyttärensä Tea Pelkonen, Markku Pelkonen ja Hannu Pelkonen. Aimo Kaleniuksen tarjoama bussimatka supistui siis näin pieneksi, kun vielä eräät peruuttivat aikomuksensa (työnantaja ei antanut lomaa tms.). Ryhmän majoitus oli Antti Musakan motellissa Pyhäjärvellä, josta kävimme tietysti Räisälän kirkolla, Pelkosten kotipaikalla Virtelässä. Kohtasimme uusiakin kohteita ja kokemuksia: entisen riihen paikka (Matin ja Taavetin yhteinen), ”lampolan” perustuksia, Matin ja Taavetin maakellarit, Siirlahden koulu, Juoksemajärvi, Unnunkoski (josta Selma o.s. Patrakka oli kotoisin), Käkisalmen linnan tienoo, luterilaisen kirkon alennustila, uinti Laatokassa (Euroopan suurin järvi), Kaukolassa kiipeäminen kirkon yläkerroksiin, tutustuminen seurakuntaa varten kunnostettuun pieneen kirkkosaliin (Kaukolassa toimii siis pienehkö luterilainen seurakunta). Heikin autosta puhkesi jossain vaiheessa kumi, mutta ystävälliset ihmiset auttoivat, ja kumi paikattiin nopeasti Kiviniemessä. Paluu Suomeen tapahtui Viipurin kautta. Veimme Tean Koskenkylään, Markun Espooseen, ja meiltä Hyvinkäältä Lauri jatkoi Nakkilaan ja Heikki Lahteen.

Sukuseuramme tiedotuksesta mainitaan vuosikertomuksessa: Virtelän Viesti on lähetetty sähköpostilla tai postitse neljä kertaa: 23.2; 17.4; 1.6. ja 28.10. sukuseuramme jäsenille sekä niille sukulaisille, joiden osoitteet ovat tiedossa. Viesteissä on uutisten ja päätösten lisäksi ollut sekä vanhoja että uusia valokuvia.

Heikki Pelkonen on pitänyt internetissä sukuseuramme kotisivuja osoitteessa www.pelkostensukuseura.fi.

Netissä on sukuseuramme verkkoalbumi valokuvia varten. Sinne suvun jäsenet ovat siis voineet tallentaa valokuvia muidenkin saataville, siis osoitteessa www.picasaweb.com. Tiedostoon pääsee tunnuksella: sukuseura1.pelkonen; salasanan saa hallituksen jäseniltä.

Mirja Lehtiseltä saa pyydettäessä hänen laatimaansa sukupuuta.

Pöytästandaareja (marmorijalustalla seisova suvun viiri) 35 € ja pinssejä (emaloitu rintamerkki) 5 € on myynnissä puheenjohtajalla, karttoja (kolme erilaista) Pelkosten sukutilasta saa Heikiltä laminoituna 6 €/kpl, samoin häneltä saa sukuseuramme logolla varustettuja mukeja hintaan 8 €/ kpl tai 15 e/2 kpl, Markulta saa sukumme logolla varustettuja kasseja hintaan 10 €/kpl. 3

 

Vuosijäsenmaksun maksoi viime vuonna 18 henkilöä, ainaisjäsenmaksun maksoi viime vuonna 16 henkilöä, ts. jäsenmaksun maksaneita viime vuonna oli 34 henkeä

(lisäksi ainaisjäsenmaksun ennen maksaneita on useita – montako?). Kunniajäsen (nyt yksi henkilö) ei maksa jäsenmaksua.

 

2. Sukututkimusrekisteri ja sukututkimustoimialan käytännesäännöt

a) Milloin ja miten sukututkimusrekisteristä on tiedotettava suvulle? P. T. Kuusiluoman artikkeli Genos-lehdessä 3/2014, s. 178-179

b) Elossa olevien henkilötietojen käsitteleminen sukututkimuksessa. P. T. Kuusiluoman artikkeli Genos-lehdessä 4/2014, s. 247-248

c) Hyvä henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa ja sukuyhteisöissä. Sukututkimustoimialan käytännesäännöt.

Suomen Sukututkimusseura, Sukuseurojen Keskusliitto SSK ry, Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto ry, Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys ry.

Henkilötietolaki mahdollistaa elossa olevien henkilöiden henkilötietojen keräämisen ja tallentamisen ilman asianomaisten nimenomaista lupaa, poikkeuksena kuitenkin ns. arkaluontoiset tiedot. Kun on perustettu sukututkimusrekisteri, on siitä laadittava rekisteriseloste, jossa puolestaan on mainittava, mihin tarkoitukseen

sukututkimusrekisteriä ylläpidetään ja mihin siitä aiotaan tietoja luovuttaa. Asiasta on tiedotettava monikanavaisesti. Hallitus pyysi Ari Pelkosta laatimaan rekisteriselosteet sekä seuran jäsenistä että sukututkimusta varten kootuista tiedoista. Tiedotetaan rekisteristä Virtelän Viestissä, sähköpostissa ja sukuseuran verkkosivuilla. Tiedottamisesta laaditaan suunnitelma.

 

3. Saatua materiaalia

a) Gunnar Pelkosen perhekuva ja muisteluksia, jotka tyttärensä Outi Pelkonen lähetti.

Aikaisemmin oli Gunnarin leski Elsa kirjoittanut ja lähettänyt arvokkaita tietoja Gunnarista + perheestä.

b) Mirja Tuulikki Väinöntytär Lehtinen o.s. Pelkonen on luovuttanut runsaasti materiaalia perheensä/sukumme vaiheista: valokuvat 1-24 selostuksineen, kirjoitukset ”Talvisodan varjossa”, ”Sotalapsena Ruotsissa”, ”Vanhojen korttien sanomaa” sekä lukuisia tauluja: Viljo Pelkosen ja Arvo Pelkosen kaatuminen rintamalla, Ylipäällikön päiväkäsky, Vieno Pelkosen 2 mitalia, Eino Pelkosen 5 mitalia, Hilja Pelkosen 2 taulua sekä Ilmi Pelkosen vapaudenristi.

c) Hannu Pelkosen ”elämäkerta”, jonka Juuso Mäkinen (Ullan poika) teki haastattelun perusteella historiantutkimuksen 5 op:n johdantokurssina v. 2014.

Em. materiaali otetaan kiitoksella vastaan. Sitä voidaan käyttää sukukirjaan tarvittavin osin. 4

 

4. Tulevaa toimintaa?

Haluatko sukuseuran puuhaavan tänä vuonna tai heti ensi vuoden alussa jotain yhteistä tapahtumaa: matka, kokoontuminen, neuvottelu, tapahtuma tms.? Hallitus ei tässä vaiheessa itse suunnittele toimintaa täksi vuodeksi.

 

5. Sukuhaarojen osuus hallituksessa

Nykyään se on aika tasapainoton. Asiaa on kyselty, mutta sitä pitää jatkaa. Voitko sinä auttaa tässä kyselyssä?

 

6. Ruokamuistelut ja reseptit

Markku Pelkonen ehdotti asiaa jäsenistölle pohdittavaksi. Katso edellinen Virtelän Viesti! Ainakin vanhemmilla jäsenillä on muistoja Karjalasta.

 

7. Sähköpostiosoitteet

Muutoksista ilmoitettava ehdottomasti, muuten et saa Virtelän Viestiä etkä yhteyttä muutenkaan. Kerro asian tarpeesta muillekin!

 

8. Sukukirjahanke

Hallitus päätti pitää seuraavan kokouksen tämän hankkeen ympärillä, jotta asia etenisi. Onko tästä asiasta vinkkejä hallitukselle?

 

Sukuseuran hallitus toivottaa valoisaa kevätaikaa jäsenilleen ja ystävilleen!

Hannu Pelkonen, pj.

h-i.pelkonen(at)pp.inet.fi

Vilhelmiinankatu 12

05800 Hyvinkää

puh . 050 5550694

 

 

Markku Pelkonen

markku.pelkonen(at)pp1.inet.fi

Peltotie 5

02730 Espoo

puh 040 556 2834

 

Raimo Pelkonen

raimo.pelkonen(at)elisanet.fi Heinätie 7

00730 Helsinki

puh (09) 374 4810, 040 5032945

 

Heikki Pelkonen

heikki.pelkonen(at)evl.fi

Isomäenkatu 12

15500 Lahti

040 5050282

Pekka Pelkonen

pekka.pn@gmail.com

Kynnysmäentie 10 01860 Perttula

puh 040 9384431

 

Ari Pelkonen

ari.pelkonen(at)netti.fi

Havukkamäentie 48

79600 Joroinen

puh. 040 676 5164