V I R T E L Ä N  V I E S T I 

                                                     N:o 39/ 09 .05.2015

 

                               Pelkosten  sukuseuran tili FI28 8146 9710 0190 26

 

 

Sukuseuramme hallituksen viime kokous oli 24.4.2015 Markku Pelkosen kodissa Espoossa. Siellä käsiteltyjen asioiden joukossa oli mm. sukukirjan julkaisemiseen keskittyminen. Seuraavassa kerromme siitä ja muistakin asioista.

 

                      1. Tilintarkastajien tarkastuskertomus

 

Sukuseuramme sääntöjen 6. kohdan mukaan sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi ja toimikausi vuosikokousten välinen aika. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun aikana. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle viimeistään seuraavan huhtikuun kuluessa, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Hallitus kävi läpi Riikka Sauramäen ja Marja Ranta-Nilkun laatiman  tilintarkastuskertomuksen joka merkittiin tiedoksi. Kertomus oli ns.   

”puhdas paperi”, ts. siinä esitettiin vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja tilivelvollisille. Tilintarkastuskertomus esitetään aikanaan sukuseuran seuraavalle vuosikokoukselle.

 

                      2. Sukututkimusrekisteri ja sukututkimustoimialan käytännesäännöt

 

Edellisessä hallituksen kokouksessa oli käsitelty kolmea asiakirjaa: 1) Milloin ja miten sukututkimusrekisteristä on tiedotettava suvulle (Genos 3/2014, s. 178-179). 2) Elossa olevien henkilötietojen käsitteleminen sukututkimuksessa (Genos 4/2014, s. 247-248). 3) Sukututkimustoimialan käytännesäännöt (Suomen Sukututkimusseura, Sukuseurojen Keskusliitto SSK ry, Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto ry, Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys ry, 11.6.2008).

Hallituksen pyynnöstä Ari Pelkonen oli laatinut luonnokset sukuseuran jäsenrekisteriselostukseksi ja Sukukirjan sukututkimusrekisteriselosteeksi. Hallitus hyväksyi rekisteriselosteet pienin muutoksin eli 1. Sukuseuran jäsenrekisteri  ja 2. Sukuseuran sukututkimusrekisteri, rekisteriselosteet laitetaan seuran nettisivuille,

jossa niitä voi rauhassa katsella.

 

                     

 

                      3. Aarne Pelkonen etenee

 

Virtelän Viestissä talvella 2013 kerrottiin Aarne

Pelkosen voittaneen Lappeenrannan laulukilpailussa ensimmäisen palkinnon. Nyt tänä vuonna 25.4. baritoni Aarne

Pelkonen valittiin Järvenpäässä kolmannen Sibelius-laulukilpailun voittajaksi. Tämä vuosihan on Jean Sibeliuksen juhlavuosi. Aarne on ilmoittanut menevänsä ensi syksynä Saksaan, Oldenburgin kaupungin oopperaan solistiksi.

Sukuseura onnittelee lämpimästi Aarnea!

 

                      4. Sukukirja-hankkeen eteneminen

 

Pasi Pelkonen oli luonnostellut, haastattelujen perusteella, Räisälästä Pelkosen kotimäen asemakaavaa ja rakennusten kuvia. Hän lupasi piirtää kuvat puhtaaksi, jotta suku voisi käyttää niitä mm. sukukirjaan. Sukuseuran hallitus ottaa työn kiitollisena vastaan.

Sukuseuran hallitus kaavaili työnjakoa hankkeen etenemiseksi. Markku voinee kerätä ruokareseptejä; hänhän oli asiasta aikanaan tehnyt aloitteen. Jos sukuseuran jäsenillä tai ystävillä on muistikuvia ruuista ja niiden valmistustavoista, kertokaa Markulle (yhteystiedot Virtelän Viestin lopussa), kiitos! Ari voinee ottaa vastuuta sukutaulujen tietojen tarkastamisesta. Pekka oli jo kirjoittanut kirjaan johdantosanoja. Heikki lähettää Pekalle Hannun tekemän vanhan dispositioluonnoksen, jonka pohjalta Pekka tekee seuraavan kokoukseen esityksen jatkuvasta työnjaosta.

 

                      5. Jäsenmaksut

 

Jäsenmaksu sukuseurassamme on 12 €/vuosi ja ainaisjäsenmaksu 120 €. Oletko maksanut jäsenmaksun tältä vuodelta? Ellet muista, kysy asiaa rahastonhoitaja Markku Pelkoselta (yhteystiedot kirjeen lopussa). Erityisesti sukukirjamme julkaisemista varten sukuseuramme tarvitsee varoja.

 

                      6. Pikku lahja merkkipäiväksi

 

Keväällä moni tarvitsee jotain pikku lahjaa koulun päätökseen, lakkiaisiin, nimi- tai  

syntymäpäivään, jopa häihin tms. Seuraavista voisi olla apua:

1) Pöytästandaari (marmorijalustalla seisova sukumme viiri) 35 € (Hannulta, joka tilaa niitä lisää), 2) pinssi (emaloitu sukumme rintamerkki) 5 €, Hannulta, 3)  karttoja Räisälän Virtelästä Pelkosen sukutilasta (kolme erilaista) hintaan 6 €/kpl, Heikiltä, 4) Heikiltä saa myös sukuseuramme logolla varustettuja mukeja 8 €/kpl tai 15 €/2 kpl, 5) sukuseuramme logolla varustettuja kasseja 10 €/kpl on saatavissa Markulta.

 

                      7. Jäsenten yhteystiedot ajan tasalle!

 

Sukuseuran jäseniltä ja ystäviltä toivotaan aktiivisuutta yhteystietojen pitämiseksi ajan tasalla. Jos siis sähköpostiosoitteesi on vaihtunut tai tullut muuta muutosta yhteystietoihin, ole hyvä ja ilmoita! Tai kerro toisille, joille tieto on tarpeen. Jos tieto ei minulla ole oikein, et saa Virtelän Viestiä etkä muutakaan tarpeellista tietoa suvun asioista.

 

                      8. Seuraava hallituksen kokous

 

Seuraavan hallituksen kokouksen on Pasi Pelkonen puolisonsa Tarjan kanssa kutsunut heille. Kokous on torstaina 28.5.2015 klo 17 osoitteessa Lonkerontie 107, 05430 Nuppulinna.

 

 

 

Pelkosten sukuseuran hallitus toivottaa jäsenilleen ja ystävilleen  lämmintä ja turvallista kevät- ja kesäaikaa!

 

 

Hannu Pelkonen, pj.                    

h-i.pelkonen(at)pp.inet.fi

Vilhelmiinankatu 12

05800 Hyvinkää 

puh . 050 5550694

 

Markku Pelkonen

markku.pelkonen(at)pp1.inet.fi

Peltotie 5

02730 Espoo

puh 040 556 2834

 

Raimo Pelkonen 

raimo.pelkonen(at)elisanet.fi
Heinätie 7

00730 Helsinki
puh (09) 374 4810, 040 5032945

 

Heikki Pelkonen

heikki.pelkonen(at)evl.fi

Isomäenkatu 12

15500 Lahti

040 5050282

 

Pekka Pelkonen

pekka.pn@gmail.com

Kynnysmäentie 10
01860 Perttula
puh 040 9384431

Ari Pelkonen

ari.pelkonen(at)netti.fi

Havukkamäentie 48

79600 Joroinen

puh. 040 676 5164