V I R T E L Ä N  V I E S T I

                      Pelkosten sukuseuran kuulumisia n:o 7 / 10.01.2003

 

 

                      Hyvät sukuseuramme jäsenet ja ystävät!

 

Hyvää alkanutta vuotta teille kaikille! Näin vuoden alussa on tarpeen katsahtaa taaksepäin ja kertailla hiukan menneitä tapahtumia sekä toisaalta suunnata katse tulevaisuuteen ja kysellä, mitä se tuo mukanaan sukuseurallemme ja miksei meille itse kullekin.

 

1.      Vuosikokous Somerolla 10.8.2002

Vuosikokous pidettiin Somerolla hotelli-ravintola Satumaassa, ja seuramme jäseniä siihen osallistui 39. Alkuhartauden piti Pentti Pelkonen. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Pelkonen, sihteerinä Outi Pelkonen ja pöytäkirjan tarkastajina Arto Pelkonen ja Markus Pelkonen.

Käsiteltiin seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot. Vahvistettiin tilinpäätökset ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle. Hyväksyttiin sukuseuran toimintasuunnitelma sekä talousarvio vuosiksi 2002-2004. Jäsenmaksuksi hyväksyttiin 10 euroa/vuosi, eikä liittymismaksua enää peritä erikseen. Vuoden 2003 jäsenmaksukuitit oheisena. Seuran  tilinumero Nordea 129950-198793 Pelkosten sukuseura ry.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Hannu Pelkonen (os: Vilhelmiinankatu 12, 05800 Hyvinkää, puh. 019-417039; 050-5550694) ja hänen varamiehekseen Heikki Pelkonen (os: Pikkupappila, 17500 Padasjoki, puh. 03-5512781; 040-5050282), varapuheenjohtajaksi edelleen Veikko Pelkonen (os: Jollaksentie 81 as.2, 00850 Helsinki, ) ja hänen varamiehekseen Pentti Pelkonen (os: Teljäntie 5 C 37, 00350 Helsinki, puh. 09-5061523; 040-5167423). Samoin erovuorossa ollut hallituksen jäsen Erkki Pelkonen (os:Tervamäentie 3,  39660 Lapinneva , puh. 03-4425112) valittiin uudelleen kuten myös hänen varamiehensä Raimo Pelkonen (os: Heinätie 7, 00730 Helsinki,  puh. 09-3744891).  Erovuorossa olleen Lauri Hämäläisen (os: Kyrösuontie 303,  31520 Pitkäjärvi,  puh. 02-7481946) tilalle varsinaiseksi jäseneksi valittiin hänen varamiehenään ollut Jyrki Rauhala (os: Raiviosuonrinne 3 A 11, 01620 Vantaa,  puh  09-892448;  0400-464514 ), ja Lauri Hämäläinen siirtyi Rauhalan varamieheksi.

Tilintarkastajiksi valittiin Valtter Pelkonen ja Alpo Ronkainen sekä heidän varamiehikseen Martti Pelkonen ja Kirsi Ronkainen.

Sähköpostia voidaan seuran tiedotuksessa käyttää muun tiedotuksen ohessa. Antakaa siis, asiasta kiinnostuneet, sähköpostiosoitteenne sihteerille  E-mail:  mirja.fasta@pp.inet fi  .

Vuosikokouksen loppupuolella näytettiin Martti Pelkosen video Räisälän-Kaukolan matkalta v. 2000 sekä Pentti Pelkonen näytti dioja ja kertoi Amerikan sukulaisistamme.

 

2.      Pentti Pelkonen seuramme kunniajäseneksi

Vuosikokous päätti yksimielisesti hallituksen esityksen mukaan kutsua Pentti Pelkosen sukuseuramme kunniajäseneksi viitaten hänen aktiivisuuteensa seuramme perustamisessa ja sen alkuvaiheissa. Hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri ojensivat hänelle kunniakirjan ja kukat.

 

3.      Sukuviirin suunnittelu

Hallitus on useissa kokouksissaan keskustellut sukuviirin/lipun suunnittelusta, ja asiaa esiteltiin myös em. vuosikokouksessa, joka periaatteessa suhtautui asiaan myönteisesti. Pentti Pelkosella on jo luonnosesityksiäkin tähän tarkoitukseen. Viime hallituksen kokoukseen oli kutsuttu myös varajäsenet ja ”aivoriihessä” viirin aiheiksi esitettiin mm. leipä ja vesi (Leiplahti oli Räisälän kodin lähin järvi), pelkoon liittyviä vertauskuvia (Pelkonen) jne. Hallitus ottaa kiitollisena vastaan vihjeitä tai muita mielipiteitä seuramme jäseniltä tästä tärkeästä asiasta.

 

4.      Haastattelujen ja muistitiedon kerääminen

Hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaan ”kerätään ja arkistoidaan sukua koskevaa tietoutta, valokuvia ja asiapapereita ja pyritään tiedottamaan niistä jäsenille”. Hallitus pohti viime kokouksessaan 12.12.2002 tätä asiaa ja päätti vedota jäseniin: Kirjoittakaa muistiin vanhoja asioita omasta elämästänne, vanhempienne, esivanhempienne ja muiden sukulaisten elämästä, sota-ajoista, evakkomatkoista jne, ihan kaikenlaisia muisteluksia! Lähettäkää kopioita tällaisista muisteluksista sukuseurallemme (pj:lle tai sihteerille). Tai haastatelkaa vanhempia ihmisiä ja antakaa/lainatkaa niitä seurallemme. Seura voisi maksaa tarvikkeista, mutta ei pysty ”palkkoja” maksamaan.

Hallituksen jäsenet tekivät hiukan suunnitelmaa, esim. pj lupasi haastatella Pentti Pelkosta jne. Vanhat valokuvat olisivat myös arvokkaita; joista voidaan ottaa sitten kopioita jne.

 

5.      Retken tai tapahtuman järjestäminen

Toimintasuunnitelmaan sisältyy retken tai tapahtuman järjestäminen 1.kerta vuosikokousten välillä. Keskustelussa on tullut esille Karjalan matka, retki pääkaupunkiseudulla esim. Suomenlinnaan (mahdollisesti yhdistettynä laivaristeilyyn Helsingin edustalla), matka Kolarin Ylläkselle ent. Karjalan Liiton majalle jne. Viestittäkää mielipiteitänne pj:lle tai sihteerille: millaista tapahtumaa toivotte, kohde, kesto, kustannukset jne

 

6.      Seuraava hallituksen kokous

Seuraava kokous pidetään Karjala-talon Pitäjähuoneessa  6.3.2003 klo 14.oo.

 

Toivotamme turvallista vuotta kaikille jäsenille ja ystäville!

 

Pelkosten sukuseura ry:n hallitus

 

 

Hannu Pelkonen                                                              Mirja Fasta

puheenjohtaja                                            sihteeri-rahastonhoitaja

 

Hallituksen jäsenten osoitteita:

Hannu Pelkonen                   h-i.pelkonen@pp.inet.fi

Vilhelmiinankatu 12 05800 Hyvinkää  puh 019-417039, 050-5550694

Mirja Fasta                          mirja.fasta@pp.inet.fi

Krogiuksentie 13 as 3  00340 Helsinki  puh.09-480695,  040-7507595

Arto Pelkonen                      arto.pelkonen@malk.fi

Jyrki Rauhala  jyrki.rauhala@hotmail.com