PÖYTÄKIRJA

TEHTY PELKOSTEN SUKUSEURAN PERUSTAVASSA KOKOUKSESSA

HELSINGIN KARJALATALOSSA SUNNUNTAINA 27.09.1998 ALKAEN KLO 11.00

 

 

1. Aluksi veisattiin yhteisesti Isänmaan virrestä 577:1,3,4 ja 9 säkeistöt, minkä jälkeen Pentti  

    Pelkonen luki alkuhartaudeksi Kirkkokäsikirjasta Itsenäisyyspäivän Raamatun kohdan 5.

    Moos. 8: 10-14 ja siihen liittyvän rukouksen. Kokouksen työjärjestys liitteenä no 1.

 

2. Pentti Pelkonen suoritti kokouksen avauksen ohessa liitteenä 2. olevin sanoin, joiden aikana

    nousimme hetken hiljaisuudella kunnioittamaan menneiden sukupolvien ja esi-isiemme ja

    -äitiemme muistoa.

 

3. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Pelkonen ja Tea Pelkonen taas tekemään muistiin-

    panoja sen kulusta. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elli Pelkonen ja Mirja Fasta, jotka samalla

    toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

 

4. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

5. Hyväksyttiin kokoukselle laadittu työjärjestys. Liite 1.

 

6. Päätettiin yksimielisesti perustaa Pelkosten sukuseura.

 

7. Hyväksyttiin seuralle laaditut säännöt (Liite 3) ja työjärjestyksessä hahmoteltu toimintasuunnitel-

    ma. Seuraan liittymismaksuksi päätettiin viisikymmentä markkaa (50) jäseneltä. Vuosimaksuksi

    päätettiin samoin viisikymmentä markkaa (50) henkilöltä.

 

8. Puheenjohtajan ehdotuksesta päätettiin ettei, ainakaan toistaiseksi, valittavalle seuran hallituksel-

    le makseta enempää kokouspalkkioita kuin matkakulujen korvauksiakaan tavallisilta hallituksen

    kokouksilta.

 

9. Seuran hallituksen kooksi päätettiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä jäsentä, yhteensä

    kuusi henkilöä.

 

10. Seuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin sääntöjen mukaisesti Pentti Pelkonen ja varapu-

     heenjohtajaksi Veikko Pelkonen, molemmat Helsingistä. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin

     Hannu Pelkonen Hyvinkäältä, Erkki Pelkonen Parkanosta, Mirja Fasta Helsingistä ja Lauri Hä-

     mäläinen Somerolta.

 

11. Seuran tilintarkastajiksi valittiin Sauli Kiuru Helsingistä ja Outi Pelkonen Nurmijärveltä sekä

     heidän varalleen Anja Peltoniemi Vantaalta ja Arto Pelkonen Mäntsälästä.

 

12. Seuraavan sukukokouksen pitopaikaksi päätettiin Kokemäki ja suositeltiin sopivaksi ajaksi ensi

     vuoden eli 1999 elokuuta.

 

13. Kokouksen yhteydessä ilmoittautui sukuseuran jäseniksi kahdeksankymmentä kuusi (86) henki-

     löä. Yhteyden pitämiseksi jäseniin päätettiin näin aluksi lehti-ilmoitukset ja henkilökohtaiset

     kirjeet. Seuran tähän astisiin ja tuleviin menoihin koottiin alkurahastoksi kaksi tuhatta satakah-

     deksankymmentä seitsemän markkaa yhdeksänkymmentä penniä (2.187,90 mk).

 

14. Kokous päätettiin yhteisesti laulettuun Karjalaisten lauluun.

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi:

 

                                            Helsingissä, ___.___. 1998

 

 

Pentti Pelkonen, puheenjohtaja                Veikko Pelkonen, varapuh. johtaja

 

 

Elli Pelkonen, pöytäk. tarkastaja              Mirja Fasta, pöytäk. tarkastaja