PELKOSTEN  SUKUSEURA  RY

         VUOSIKOKOUS   2002

                   

Kokoonnuimme Somerolla Hotelli-ravintola Satumaassa lauantaina 10.8.2002 klo 12:00.

   

SUKUKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

 

Aika: 10.8.2002 klo 12:00

Paikka: Hotelli-ravintola Satumaa, Somero

Läsnä: lista ohessa

   

1.      Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Pelkonen toivotti tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Hiljennyimme hetkeksi kunnioittamaan sukumme poisnukkuneita omaisiamme.

2.      Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Heikki Pelkonen , sihteeriksi Outi Pelkonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Arto Pelkonen ja Markus Pelkonen .

3.      Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4.      Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

5.   Seuran tilinpäätösten, vuosikertomusten ja tilintarkastajien lausuntojen esittely vuosikokousten      

      väliseltä ajalta

      Hallituksen sihteeri Mirja Fasta esitteli asiat. Huomioitavaa oli että jäsenmäärä sukuseurassa on

      laskenut.

6.      Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin sukuseuran hallitukselle.

7.   Toimintasuunnitelman vahvistaminen, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksu  

      määrääminen seuraavalle toimintakaudelle

      Hallituksen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman sekä talousarvion vuosille 2002-2003- 

      2004. Vahvistettiin jäsenmaksuksi 10 €/vuosi sekä päätettiin jättää perimättä liittymismaksu

      seuraavan toimintakauden aikana tarkoituksena kasvattaa seuran jäsenmäärää.

      Hallituksessa odotetaan jäseniltä ideoita sukuseuran toimintasuunnitelmaan.

8.      Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Hannu Pelkonen ja varamieheksi  Heikki  Pelkonen , varapuheenjohtajaksi Veikko Pelkonen uudelleen (erov. v.2008) ja hänen   varamiehekseen Pentti Pelkonen .  Samoin erovuorossa ollut hallituksen jäsen Erkki Pelkonen valittiin uudelleen (erov. v.2008)  kuten myös hänen varamiehensä Raimo Pelkonen.  Sensijaan  myös erovuorossa olleen Lauri Hämäläisen tilalle varsinaiseksi jäseneksi valittiin hänen varamiehensä Jyrki Rauhala (erov. v.2008) ja Lauri Hämäläinen siirtyi Jyrki Rauhala n varamieheksi.

9.      Tilintarkastajien ja kahden varamiehen valinta

Valittiin lippuäänestyksellä varsinaisiksi tilintarkastajiksi Valtter Pelkonen ja Alpo Ronkainen ja varamiehiksi Martti Pelkonen ja Kirsi Ronkainen.

 

10.  Muut asiat

10.1  Päätettiin kutsua Pentti Pelkonen seuran kunniajäseneksi. Hallituksen puheenjohtaja Hannu 

Pelkonen ja sihteeri Mirja Fasta ojensivat kukat ja kunniakirjan suvun "patriarkalle".

10.2 Hallituksen pj Hannu Pelkonen esitteli hiukan suvun viirin/lipun mahdollista suunnittelua

        koskevia asioita. Pentti Pelkonen kertoi, että hän on jo aikoinaan pyytänyt alustavan

        luonnoksen tuttavaltaan mahdolliseen viiriin tai lippuun. Hallitus ottaa vastaan mahdollisia

        ehdotuksia.

10.3 Sähköpostin käyttöä seuramme tiedottamisessa kannatettiin. Lista oli kiertämässä johon kaikki

halukkaat saivat laittaa nimensä.

10.4 Seuraavaksi sukukokouspaikaksi ehdotettiin radanvarsipaikkaa, esim. Tamperetta tai joku   

        leirikeskus olisi myös hyvä pitopaikka. Hallitukselle annettiin vapaat kädet toteuttaa

        järjestelyjä samoin kuin mahdollista Karjalan/ muuta matkaa.

10.5 Näimme mukavan videoesityksen sukuseuran  v:n 2000 Kaukolan- Räisälän  matkalta.

11      Pentti Pelkonen näytti joitakin dioja Amerikan sukulaisista

12      Muita mahdollisesti esille tulevia asioita ei ollut.

13      Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 16:00

   

Vakuudeksi:

Heikki Pelkonen                            Outi Pelkonen

puheenjohtaja                                sihteeri

   

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi:

   

Arto Pelkonen                               Markus Pelkonen