PELKOSTEN SUKUSEURA RY

VUOSIKOKOUS                                                                      N:o 3/2005

   

 

 

Aika              20.08.2005 klo 12

Paikka           Padasjoki, Särsjärven leirikeskus

Läsnä            liite (49 henkilöä, joista 24 sukuseuran jäsentä)

 

Heikki Pelkonen toivotti suvun jäsenet tervetulleeksi.

 

1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Pelkonen avasi kokouksen (Puhe sivun lopussa). 

 

2 §

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Pelkonen ja sihteeriksi Mirja Fasta. Heikki Pelkonen ja Jyrki Rauhala valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

 

3 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4 §

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouskutsussa esitetty työjärjestys (liite/Virtelän Viesti).

 

5 §

Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomuksen (liite) ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokouksien väliseltä ajalta.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Pelkonen ja sihteeri Mirja Fasta esittelivät tilinpäätökset, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnot.

 

6 §

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille.

 

7 §

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio (liite) sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle

Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja meno- ja tuloarvio hallituksen esityksen mukaisesti. Päätettiin periä jäsenmaksua 10 €/vuosi ja samalla jättää  liittymismaksu perimättä.

 

8 §

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi uudestaan Hannu Pelkonen (erov. 2011) ja hänen varajäsenekseen Heikki Pelkonen. Muiksi jäseniksi valittiin Mirja Lehtinen (erov. 2011) ja varalle Outi Pelkonen sekä Valtteri Pelkonen (erov. 2011) ja varalle Mirja Fasta.

Hallituksessa jatkavat Veikko Jp Pelkonen, Erkki Jp Pelkonen ja Jyrki  Rauhala ja varajäsenet Pentti Pelkonen, Raimo Pelkonen sekä Lauri mäläinen, kaikki edellä mainitut ovat erov. 2008.

 

9 §

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavaksi toimikaudeksi.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Alpo Ronkainen ja Arto Pelkonen  sekä varalle Martti Pelkonen ja Kirsi Ronkainen.

 

10 §

Muut kokouskutsussa mainitut asiat

         10.1.       Sukuseuran viirin/lipun suunnittelu

Asiasta käytiin monipuolinen keskustelu. Ehdotettiin aiheeksi: vesi ja  leipä/Leiplahti; 3 puuta/3 leipää/3 tähkää/mäki ja alla vesi. Hallitus jatkaa suunnittelua ja mahd. hankintaa.

         10.2.       Retken/tapahtumien suunnittelu

Retkikohteeksi ehdotettiin Karjalan kannasta, Laatokan kierrosta ja Räisälän matkaa.

         10.3.       Sukutiedon, haastattelujen, kuvien yms. asiakirjojen kerääminen.

Puheenjohtaja kertoi jo kerätyistä tiedoista ja kehotti jäseniä osallistumaan työhön.

         10.4.       Sukutietojen esittelyä

Irja Pelkonen esitteli tietokoneelle tallentamiaan tietoja.

         10.5.       Muut asiat

         10.6.       Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.50.

 

Tämän jälkeen oli ohjelmassa lounas, arpajaiset, risteily Päijänteellä, saunomista, grillausta ja vapaata seurustelua.

 

                        Vakuudeksi:

                       Hannu Pelkonen                            Mirja Fasta

                        puheenjohtaja                                sihteeri

 

                        Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi:

                         Heikki Pelkonen                            Jyrki Rauhala     

 

 

 

 

Pelkosten sukuseuran vuosikokouksen avaus Padasjoen srk:n leirikeskuksessa 20.08.2005 klo 12

Hyvät sukulaiset, tervetuloa Pelkosten sukuseuran viralliseen vuosikokoukseen, jonka näin lausun juhlallisesti avatuksi. Tämä kokoushan on kolmas vuosikokous seuramme historiassa: ensimmäinen pidettiin Kokemäellä 7.8.1999 ja toinen Somerolla 10.8.2002, oli toki kokouksia ja valmisteluja ollut niitäkin ennen.

 Sukuseuramme säännöissä määritellään seuran tarkoitukseksi ”selvittää sen Pelkosten suvun vaiheita ja historiaa, johon kuuluivat mm. Räisälän Virtelästä veljekset Heikki (1850-1913), Aatami (1852-1913) ja Matti (1870-1944), vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura pyrkii - järjestämään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita sukuseuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia, - keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsentensä tietoon, - harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä – pitämään luetteloa suvun jäsenistä.” Someron vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Pelkonen ja sihteerinä Outi Pelkonen, jäseniä oli paikalla kai 39. Seuran kunniajäseneksi kutsuttiin Pentti Pelkonen, ja ns. virallisten asioiden jälkeen näytettiin kuvia Räisälän-Kaukolan matkalta sekä Pentti Pelkosen Amerikan matkalta.

Nyt päättyvän kolmen vuoden aikana hallitus, jonka jäsenet ja virkailijat näkyvät toimintakertomuksesta, on yrittänyt toimia ja edetä niissä rajoissa, jotka sillä ovat olleet. Porvoon matkaa monet pitivät onnistuneena, mutta valmiiksi suunniteltu ”Laatokan kierros” peruuntui valitun firman lopettamisen (konkurssin) vuoksi. Sukutietoutta on kartutettu mm. haastatteluilla (Pentti Pelkonen ja Lauri Hämäläinen), kuvilla (Lauri Hämäläinen ym). Tässä asiassa vedotaan jäseniin ja ystäviin: minulta voi saada esim. haastattelulomakkeita, jotka sisältävät jonkinlaisen rungon niistä asioista, jotka ainakin voivat tulla esiin.  Sukuviirin tai lipun suunnittelua voimme jatkaa, yhteisiä retkiä tai tilaisuuksia samoin, joitakin onnittelujakin on ollut. Tietysti normaalit tilit ja kertomukset  sekä niiden tarkastukset on pyritty käsittelemään, tiedotusta on hoidettu lähinnä Virtelän Viestin avulla ja tietokoneyhteyksillä. Jos energiaa on, on mahdollisuuksia moneen suuntaan. Itse olen kulkenut niin paljon Venäjällä, että se on rajoittanut mahdollisuuksia; vaimoni on taitanut olla ahkerampi ainakin joissain asioissa, kuten tulemme tässäkin kokouksessa huomaamaan.

Tervetuloa kokoukseen avoimella mielellä ja myönteisin asentein!

Kokous on avattu.

 

Hannu Pelkonen

pj