PELKOSTEN SUKUSEURA RY

 

 VUOSIKOKOUS                                                                              N:o 4 / 2008

 

 

 

Aika              02.08.2008 klo 11

Paikka           Rauma Kourujärvenkatu 28

Läsnä            liite (50 henkilöä, joista 30 sukuseuran jäseniä)

 

 

Martti Pelkonen toivotti suvun jäsenet tervetulleiksi

 

1 §

Kokouksen avaus

                      Hallituksen puheenjohtaja Hannu Pelkonen avasi kokouksen.

Mirja Fasta oli täyttänyt 70 vuotta 1.3.2008, jonka johdosta kokouksen avaaja ojensi

sukuseuran puolesta hänelle onnitteluksi karjalaisuutta käsittelevän kirjan.

2 §

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Pelkonen ja sihteeriksi Mirja Lehtinen. Raimo Pelkonen ja Mirja Fasta valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

 

3 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                      Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4 §

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

                      Hyväksyttiin kokouskutsussa esitetty työjärjestys (liite).

 

5 §

Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta (liitteet).

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Pelkonen ja sihteeri Mirja Lehtinen esittelivät tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot.

 

 

6 §

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

                      Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille.

 

 

7 §

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle (Hallitus: 10 €, ei liittymismaksua).

Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio (liite). Päätettiin periä jäsenmaksua 10 €/vuosi ja samalla jättää liittymismaksu perimättä.

 

8 §

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Valittiin Raimo Pelkonen (erov. 2014), Heikki Pelkonen (erov. 2014) ja Jyrki Rauhala (erov. 2014), ja heidän varajäsenikseen Aarne Pelkonen, Pentti Pelkonen ja Lauri Hämäläinen.

Valtter Pelkosen tilalle valittiin Markku Pelkonen (erov. 2011) ja varalle Mirja Fasta.

Hallituksessa jatkavat Hannu Pelkonen, Mirja Lehtinen sekä varajäsenet samassa järjestyksessä Heikki Pelkonen ja Outi Pelkonen, kaikki erov. 2011.

 

9 §

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavaksi toimikaudeksi.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Alpo Ronkainen ja Arto Pelkonen sekä varalle Martti Pelkonen ja Kirsi Ronkainen.

 

10 §

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallitus haluaisi kuulla vuosikokouksen kannan ja mielipiteitä ns. sukukirjan suunnittelusta ja julkaisemisesta.

Keskusteluissa todettiin, että aineistoa sukukirjaan on tullut haastattelujen ja muisteluksien muodossa. Lisää toivottiin, samoin valokuvia, asiakirjoja ja ruokaperinnettä.

Irja Pelkonen sukutietojen kirjaajana toivoi sukutietojen päivittämistä ajan tasalle.

Hallitukselle jätettiin tehtäväksi valita 3-henkinen työryhmä suunnittelemaan sukukirjan sisältöä ja julkaisua.

 

11 §

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.45.

 

 

Vakuudeksi

 

 

Martti Pelkonen                                                                                   Mirja Lehtinen

puheenjohtaja                                                                                       sihteeri

   

 

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen mukaiseksi.

 

 

 

Raimo Pelkonen                                                                                    Mirja Fasta