Kokouspäivän ohjelma:

 

Klo 10.00

Ilmoittautumiset Lehtolan majalla, jossa kahvittelua, arpojen, sukustandaarin ja pinssin (rintamerkin) myyntiä. 

10.45

Sukuhaarojen ja niiden jäsenten esittely, siis tutustumista.

11.30

Vuosikokouksen ns. viralliset asiat (Sääntöjen 9. kohdan mukaan)

Lasten ja nuorekkaiden ulkoilua ja pelejä

12.30

Ruokailu, 10 €/henk, alle 16-vuotiaat ilmaiseksi.

13.30

Suomen Rautatiemuseoon (valtakunnallinen) tutustuminen (Tsaarinvaunu, isompaa ja pienempää kalustoa ym).

14.30

Hyvinkään kirkko (Aarno Ruusuvuori), 50-vuotiaan kirkon esittely, jonka jälkeen musiikkia:

Aarne Pelkonen, laulu, säestys Hanna Pelkonen

Kahvi kirkon yläsalissa

Päätöshartaus, Ari Pelkonen

                     

 

 

PELKOSTEN SUKUSEURA RY

 

SUKUSEURAN VUOSIKOKOUS                                    

 

Aika              13.08.2011 klo 11.30

Paikka           Lehtolan maja, Hyvinkää Porvoonväylä 17

 

Läsnä            Sukuseuran jäseniä  36 henkilöä 

                      Osanottajia kaikkiaan lapset mukaan lukien 74 (liite)        

 

 

Sääntöjen 9.pykälän mukaiset viralliset asiat

 

1 §

Kokouksen avaus

                      Hallituksen puheenjohtaja Hannu Pelkonen avasi kokouksen.

 

2 §

Kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Pelkonen, sihteeriksi Mirja Fasta, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tuula Pelkonen ja Outi Pelkonen.

 

3 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                      Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4 §                

Kokouksen työjärjestys

                      Hyväksyttiin Virtelän Viestissä no 25 esitetty työjärjestys (liite)

 

5 §

Seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot tilikausilta 2008- 2009-2010

Mirja Fasta esitteli tuloslaskelmat ja taseet, Irja Pelkonen vuosikertomukset ja Mirja Lehtinen tilintarkastajien antamat lausunnot (liitteet)

 

6 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vahvistettiin tilinpäätökset ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille toimikaudelta.

 

7 §

Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu toimikaudelle 2011-2014

Vahvistettiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio (liite) sekä vahvistettiin jäsenmaksuksi 12 euroa / vuosi .

 

8 §

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan muiden jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle.

 

Valittiin hallituksen seuraavaksi toimintakaudeksi  puheenjohtajaksi uudelleen Hannu Pelkonen, varapuheenjohtajaksi Heikki Pelkonen ja jäseniksi Ari Pelkonen ja Markku Pelkonen sekä varajäseniksi Pasi Pelkonen, Mirja Lehtinen, Paavo Pelkonen ja Lasse Pelkonen.

 

Uusi hallitus:

varsinainen jäsen                                                            varajäsen

Hannu  Tp Pelkonen      erov. 2017 , Hyvinkää             Pasi Pelkonen       erov. 2017

Ari Kp Pelkonen            erov. 2017 , Joroinen               Mirja Lehtinen     erov.. 2017

Markku Pp Pelkonen      erov. 2017, Espoo                   Paavo Pelkonen    erov. 2017

Heikki Hp Pelkonen       erov. 2014, Lahti                    Aarne Pelkonen    erov. 2014

Raimo Ep Pelkonen        erov. 2014, Helsinki               Pentti Pelkonen     erov. 2014

Jyrki Rauhala                  erov. 2014, Vantaa                 Lasse Pelkonen     erov. 2014

 

9 §

Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Riikka Sauramäki  ja Pekka Pelkonen sekä varatilintarkastajiksi uudestaan Martti Pelkonen ja  Kirsi Ronkainen.

 

10 §

Muut kokouskutsussa mainitut asiat

                      Muita asioita ei ollut.

 

11 § Kokous päätettiin klo 12.25

 

Muita kokoukseen liittyviä asioita:

 

Kokouksessa järjestetyistä arpajaisista kertyi  192 euroa ja  pinssien ja standaarien myynnistä 90 euroa sekä osanottomaksuista 880 euroa.

 

Pentti Pelkonen informoi kokouksen osanottajia kirjoittamastaan kirjasta , ”He eivät palanneet” .    Kirja käsittelee sotavainajia kymmenen pitäjän alueelta. Kirjaa voi tilata Pentiltä puh 040-516 7423 tai email  pentti.pelkonenatwelho.com 

 

Samoin Paavo Pelkonen kertoi avanneensa valokuvia varten verkkoalbumin, johon suvunjäsenet voivat tallentaa valokuviaan muidenkin saataville  eli www.picasaweb.com. Salasanaa voi tiedustella Paavolta tai hallituksen jäseniltä.

 

 

Ari Pelkonen                                                                  Mirja Fasta

puheenjohtaja                                                                 sihteeri