Vuosikokous

                                                                                                                                                 17.5.2014

PELKOSTEN SUKUSEURA RY                                                                                          

VUOSIKOKOUS 

                                                                                                                     

 

Aika                    Lauantai 17.5.2014 kello 11.30 – 12.13

Paikka                Vanhankylän koulu, Vanhankylän koulutie 109, 04390 Jäniksenlinna

Läsnä                  Osanottajaluettelo liitteenä.

 

Sääntöjen 9. pykälän mukaiset viralliset asiat 

 

1.       Kokouksen avaus

Sukuseuran hallituksen pj. Hannu Pelkonen avasi kokouksen kello 11.30.  

 

2.       Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuula Pelkonen, sihteeriksi Marja Ranta-Nilkku, pöytäkirjantarkistajaksi ja ääntenlaskijoiksi Aarno Pelkonen ja Paavo Pelkonen.

 

3.       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus     

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4.       Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin Virtelän Viestissä numero 35 esitetty työjärjestys (liite).

 

5.       Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta

Sukuseuran pj. Hannu Pelkonen esitteli vuosikertomukset, Markku Pelkonen esitteli sukuseuran tuloslaskelmat ja taseet ja Pekka Pelkonen esitteli tilintarkastajien lausunnot (liitteet.)

 

6.       Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

 

                             Tilinpäätökset vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle toimikaudelta.

 

7.       Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle

 

Hannu Pelkonen esitteli hallituksen valmisteleman toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion seuraavalle toimikaudelle.  Hallituksen esitykset hyväksyttiin (liitteet).   Vahvistettiin jäsenmaksuksi 12 euroa / vuosi tai 120 euroa / ainaisjäsen.  Erillistä liittymismaksua ei ole.   

                                                                                        

 

8.       Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten 

tilalle

 

Valittiin seuraavaksi toimikaudeksi hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Hannu Pelkonen ja varapuheenjohtajaksi Heikki Pelkonen sekä hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle Raimo  Pelkonen uudelleen ja  Pekka Pelkonen Jyrki Rauhalan tilalle.  Varajäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin uudelleen Aarne Pelkonen, Pentti Pelkonen ja Lasse Pelkonen.

 

Uusi hallitus:

Varsinainen jäsen:                      

Varajäsen:

Hannu Pelkonen, erovuorossa 2017

Pasi Pelkonen, erovuorossa 2017

Ari Pelkonen, erovuorossa 2017

Mirja Lehtinen, erovuorossa 2017

Markku Pelkonen, erovuorossa 2017

Paavo Pelkonen, erovuorossa 2017

Heikki Pelkonen, erovuorossa 2020

Aarne Pelkonen, erovuorossa 2020

Raimo Pelkonen, erovuorossa 2020

Pentti Pelkonen, erovuorossa 2020

Pekka Pelkonen, erovuorossa 2020

Lasse Pelkonen, erovuorossa 2020

                              

9.       Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi toimikaudeksi

 

Tilintarkastajiksi valittiin Riikka Sauramäki ja Marja Ranta-Nilkku sekä varatilintarkastajiksi Kirsi Ronkainen ja Jussi Pelkonen.

 

10.   Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

                              

Muita asioita ei ollut.

 

11.   Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.13.

 

                             Vakuudeksi

 

 

 

                             Tuula Pelkonen                                                        Marja Ranta-Nilkku

                             Puheenjohtaja                                                         Sihteeri

 

 

Liitteet              1. Osanottajaluettelo

2.  Kokouksen työjärjestys

3.  Vuosikertomukset

4.  Tuloslaskelmat ja taseet

5.  Tilitarkastajien lausunnot

6.  Toimintasuunnitelma

7.  Tulo- ja menoarvio

                                                                                                                     

                                                                                                                                                  

 

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 

 

Paikka ja päiväys

 

Aarno Pelkonen                          Paavo Pelkonen